Berriak

EFSAren iritzia: nitritoak substantzia kaltegarritzat jo beharrekoak diren ala ez pentsuetan – EFSA 2009

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) iritzi bat argitaratu du nitritoei buruz jakinarazteko, hain zuzen ere, ea substantzia horiek kaltegarritzat jo beharrekoak diren ala ez pentsuetan. Alde batetik, argitaratutako hainbat txostenek jasotzen dute nitritoek ondorio kaltegarriak eragiten dituztela, txerrien eta hausnarkarien artean bereziki. Izan ere, badirudi animaliarik kalteberenak direla substantzia hauen aurrean. Bestetik, kontsumitzailearekiko ondorioei bagagozkie, EFSAk ondorioztatu du animalia jatorria duten produktuekiko esposizioa (esnea, haragia eta arrautzak, kasu) %2,9koa dela (konposatu horien guztien kontsumoa kontuan hartuta). Horrenbestez, ez dirudi kaltegarriak direla kontsumitzailearen osasunerako. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Plagiziden hondakinei buruzko 2007 urteko txostena – EFSA 2009

2007an Europar Batasunean plagiziden hondakinen zaintza programa gauzatu ondoren, EFSAk programa horren emaitzekin batera argitaratu ditu kontsumitzaileak epe motzean eta luzean izan dezakeen arriskuaren balioztapena.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Plagiziden hondakinei buruzko 2007 urteko txostena – EFSA 2009

2007an Europar Batasunean plagiziden hondakinen zaintza programa gauzatu ondoren, EFSAk programa horren emaitzekin batera argitaratu ditu kontsumitzaileak epe motzean eta luzean izan dezakeen arriskuaren balioztapena. Artikulu osoa ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Gidaliburua: enbaseak modu egokian maneiatzea arrainak eraldatzeko prozesuetan

Ingurumen eta Nekazaritza zein Itsas Gaietako Ministerioak (MARM) gidaliburu bat argitaratu du enbaseak modu egokian maneiatzeko arrainak eraldatzeko prozesuetan, gidaliburua arrantza produktuei zuzenduta dago hain zuzen. Gidaliburua gauzatzeko kontuan izan dute zein betekizun hartu behar den kontuan enbaseak modu egokian erabiltzeko; eta, era berean, bermatu nahi du kontserbarako arrantza produktuak elikagai seguruak izango direla, hau da, elikagaiek ez dezatela eduki inolako betekizun berezirik kontserbatu ahal izateko. MARM Gidaliburua ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Gidaliburua: arrain freskoa manipulatzeko eta kontserbatzeko (MAPTAP)-2009

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak gidaliburu bat argitaratu du arrantza itsasontzietan kontuan izan dezaten arraina manipulatzeko eta kontserbatzeko garaian. Gidaliburuak jasotzen du, alde batetik, nolako hobekuntzak egin diren arrantza flota tradizionalean; eta bestetik, sektoreko profesional onenek nolako kontzeptuak ikasi dituzten azken urteotan. Erosleek zein kontsumitzaileek arraina erostean aurkitu nahi dituzten ezaugarriak betetze aldera, gidaliburuak deskribatzen ditu bai prozedurak, bai oinarri orokorrak Manipulazio Praktika Egokiak (BPM) ezartzeko.Gidaliburua ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Berrikuspena: Fumonisinak, Trikotezenoak, eta Zearalenona zerealetan – IJMS 2009

International Journal of Molecular Sciences izeneko aldizkariak berrikuspen bat argitaratu du hurrengo substantziei buruzko mailaz: fumonisinak, trikotezenoak, eta zearalenona. Berrikuspen irekia izan da, eta munduan merkaturatzen diren zerealetan oinarritu dira. Berrikuspen lan horretan hainbat datu jaso dituzte alde batetik zerealetan ager litezkeen mikotoxina mailei buruz; eta bestetik, horren gaineko ingesta datuei buruz hainbat kontinentetako herrialdeetan. Bibliografian, halaber, zenbait artikulu aurkitu ahal izango ditugu Fusarium generoko toxinei buruz. Zehatzago esanda, Europako hamabi herrialdetan antzemandako toxinei buruz (gari, arto, garagar, olo eta zekaletan). Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Kadmioa: Ingestarako maila berria – EFSA 2009

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) aldatu egin du kadmioaren Asteko behin-behineko Ingesta Toleragarrirako (PTWI) maila, hau da, gaur egunera arte erabilitako balorea. Ikerlan-talde batek lortutako emaitzak aztertu eta gero, Europako Agintaritzak erabaki du Asteko Ingesta Toleragarria (TWI) honako hau izan behar dela: 2,5 µg/kg gorputz pisu, eta ez 7µg/Kg gorputz pisu orain arte bezala. EFSAren arabera, Europako biztanleen batez besteko esposizioa balore honetatik hurbil dago; eta, batzuetan, gainditu egiten du zifra hori. Hainbat taldetan, gainera, barazkijaleetan, umeetan, erretzaileetan eta kutsadura maila altuko guneetan bizi direnetan, kasu bikoiztu egin daiteke TWIa.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

4-metilbenzofenonaren presentzia gosaltzeko zerealetan – EFSA – 2009

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) jakinarazpen bat argitaratu du substantzia honen gainean. Izan ere, substantzia hori gosaltzeko zerealak biltzeko kartoizko kaxetan erabiltzen da, kaxa horren tintan zehatzago adierazita. Jakinarazpen horretan estimazio bat jaso du Agintaritzak; eta, horretarako, aipatutako kasu bietan bildu diren datuetan oinarritu da. Gauzak horrela, diferentzia zehaztu du antzemandako esposizioaren eta Antzeman Daitezkeen Efektu Kaltegarrietako maila baxuenaren (LOAEL) artean; eta helduen artean diferentzia hori 600 aldiz altuagoa dela jakinarazi dute. Horrek esan nahi du esposizioa ez dela kaltegarria kontsumitzailearen osasunerako. Zereal asko kontsumitzen duten umeei dagokienez, aldiz, diferentzia hori baxuagoa da; beraz, ezin daiteke bazter utzi efektu kaltegarririk ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Sor litezkeen arriskuak: elikagaietan eta pentsuetan aplikatzen diren nanoteknologiek eragindako arriskuak – EFSA – 2009

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) zientzia-iritzi bat argitaratu du nanoteknologiei buruz eta horiek erabiltzeak ekar litzakeen arriskuei buruz bai elikagaietako industrian, bai animaliak elikatzeko produktuak ekoizten dutenetan. Nanomaterialen arriskua modu espezifikoan balioztatzeko metodologia garatzeko bidean dagoela baieztatu du EFSAk; eta, era berean, ziurgabetasun maila oso altua dela ere gaineratu du. Europako Agintaritzak baieztatu du hainbat ekintza gauzatu behar direla harik eta metodologia egokia lortu arte. Eta, horretarako, hurrengo lanak ezinbestekoak izango dira: 1) detektatzeko metodologiak garatzea bai elikagaiekin, bai pentsuekin 2) material horien erabilera aztertzea bai elikagaietan, bai pentsuetan 3) esposizioak balioztatzea bai kontsumitzaileetan, bai animalietan 4) nanomaterialen toxikotasun mailari ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrisku Kimikoak balioztatzearen metodologia-printzipioak elikagaien artean – OMS – 2009

Osasunaren Munduko Erakundeak (OMS) zenbait ondorio argitaratu ditu aditu batzuen bilkuraren ostean. Bilkuraren helburua izan da elikagaien arloko Arrisku Kimikoak balioztatzearen printzipioak eta metodologia eguneratzea eta finkatzea. Dokumentuaren bidez, gidaliburu bat eskaini nahi izan du bai nazioarteko, bai tokiko erakundeetan esposizioarekiko balioztatzea aurrera eramateko eta interpretatze lanak egiteko.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Eusko Jaurlaritzaren Balioztatzea: Hondakinetarako Ikerkuntza Plana, animalia-jatorriko elikagaietan -Eusko Jaurlaritza – 2007

Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Sailaren Zuzendaritzak argitaratu egin ditu hondakinetarako ikerkuntza planaren gaineko emaitzak. Plana animalia-jatorriko elikagaietan gauzatu da 2007. urtean. Txostenaren datuen arabera, laginen portzentaje handi bat antzeman dute kokzidiostatikoek kutsatuta, nahiz eta kokzidiostatikoen kopurua baxua izan. Hainbatetan, pentsuak ekoizteko prozesuetan, ezinezkoa izaten da kutsadura gurutzatua saihestea; hori dela eta, fenomeno hau kontuan hartze aldera, Europako Batzordeak proposamen bat egin du produktu horien mugei buruz. Eta adierazi beharra dago azken urteotan jasotako laginek ez dituztela gainditu muga horiek.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

EETen esposizioa dela-eta, esnea eta esnekiak kontsumitzeak eragin litzakeen arriskuak – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) iritzi bat argitaratu du Entzefalopatia Espongiforme Transmitigarrien (EET) arriskuaz. Horretarako, hausnarkari txikien (ahuntzak eta ardiak) esnea eta esnekien kontsumoan oinarritu da. Iritzia argitaratu baino lehen, beste zientzia-artikulu bi argitaratu dira lehenago. Artikulu horietan arriskua egon litekeela ohartarazi dute zenbait zientzialarik. Gauzak horrela, Panelak ondorioztatu du Scrapie gaixotasunak (ikaraio arrunta) jotako animalien esnea eta esnekiak kontsumitzea arriskutsua izan litekeela EETen esposizioari begira bai animalietan, bai gizakietan.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Salmonellaren arrisku faktoreak indioilarren taldeetan – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) azterlan baten emaitzak argitaratu ditu. Aipatu azterlana Salmonellaren prebalentziari lotutako arrisku faktoreen gainekoa izan da, eta bai aurrerakoen hazkuntzako, bai gizentzeko indioilarretan gauzatu da Europako hainbat ustiategitan. Aztertutako datuen arabera, badira hainbat faktore aurrerakoen hazkuntzako indioilarren taldeei lotuta egon litezkeenak, hala nola: 1) Kasu positiboak sarriago antzeman dira indioilar askoko ustiategietan, beroriek talde txikietan bananduta egon badira 2) Indioilar gazteagoen taldeetan kasu positibo gehiago antzeman dira helduagoen taldeetan baino 3) Kasu positibo gehiago antzeman dira txertorik jaso ez duten taldeetan. Gizentzeko indioilarren taldeei dagokienez: 1) Zenbat eta indioilar gehiago egon ustiategian, orduan eta handiagoa izan ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Haurdun dauden emakumeentzako gomendioak: kafeinaren kontsumoa – FSA – 2008

Elikagaien Segurtasuneko Britainiako Agentziak (FSA) hainbat gomendio eman dizkie haurdun dauden emakumeei kafeinaren kontsumoari buruz. Gomendio hauek plazaratu ditu Toxikotasun Batzordeak (COT) egindako txostenaren emaitzak gainbegiratu eta gero. Gauzak horrela, Agentziak gomendatu du egunean ez kontsumitzea 200 mg kafeina baino gehiago. Kafeina kopuru hori hurrengo produktuen bidez kontsumitu ahal da: 2 kikara berehalako kafe, kikara bat ehotako kafe, kikara bi te edo kolazko 5 freskagarri. Kafeina modu naturalean topatu ahal dugu hurrengo elikagaietan: kafea, tea edo txokolatea. Eta ere berean, freskagarrietan edo edari energetikoetan ere antzeman ahal dugu. COT Txostena ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Anisakis simplex 2008

Clinical Microbiological Reviews, Apr. 2008, p. 360-379Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Anisakis simplex 2008

Clinical Microbiological Reviews, Apr. 2008, p. 360-379Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Abeltzaintza arloko Hondakinak lurzoruan sakabanatzea – FSAI 2008

Elikagaien Segurtasuneko Irlandako Agentziak (FSAI) abeltzaintza arloko hondakinen arriskua balioztatu du, hain zuzen ere, ea hondakin horiek ongarri gisa erabiltzean eta giza kontsumorako elikagaiak ekoizteko lur-eremuetatik sakabanatzean arriskurik egon ote litekeen jakinarazteko. Dokumentuak informazio eguneratua bildu du horrelako hondakinak nekazaritza arloan erabiltzean sor litekeen arriskua aldez aurretik ekiditeko: tratamenduaz, kudeaketaz eta eskuragarri ditugun teknikarik onenez hain zuzen. Agentziak hainbat ondorio atera ditu ikerketa horretatik, honako hau besteak beste: horrelako praktikak erabiltzea egokia izan litekeela, baina betiere kudeaketa egokiarekin eta Nekazaritzako Jardunbide Egokiekin batera erabiliz gero. Bestalde, Agentziak ondorioztatu du arrisku baxua dagoela abeltzaintza arloko hondakinak ongarri gisa erabiltzean; betiere hondakinon ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Liburu Berdea: Nekazaritzako elikagaien kalitatea

Hausnarketa prozesu bat da, eta bertan jasotzen du nola sortu marko politiko eta arautzaile egokiena nekazaritzako produktuen kalitatea zaindu eta sustatzeko inolako kostu gehigarririk sortu gabe. Artikulu osoa ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Kadmioaren presentzia elikagaietan – AESAN 2008

Elikagaien Segurtasuneko eta Nutrizioko Espainiako Agentziak (AESAN) txosten bat argitaratu du elikagaietan antzeman daitekeen kadmioaren presentziaz. Horretarako, 2000. urtetik 2007. urtera bitartean Estatuan merkaturatutako elikagaiak hartu dituzten aztergai. Guztira 3.552 lagin aztertu dituzte; eta, batetik, kontsumitzailearen dietan kadmioaren esposizioa kalkulatzea izan dute helburu, eta bestetik, antzemandako mailen gaineko ondorioak ezartzea. Indarrean dagoen legedia kontuan hartuta, lagin guztien %4,4k lege-hutsuneren bat edo beste izan dute. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Nanoteknologiak izan litzakeen aplikazioak eta arriskuak – FSAI 2008

Elikagaien Segurtasuneko Irlandako Agentziak (FSAI) txosten bat argitaratu du Nanoteknologiari buruz; zehatzago esanda, nolako aplikazioak izan litzakeen Nanoteknologiak bai elikagaien industrian, bai eta animaliak elikatzeko industrian ere. Bestalde, ager litezkeen arriskuak ere balioztatu egin ditu; eta, azkenik, Europako egungo legedia gainbegiratu egin du material hauei dagokionez. Gaur egun, Elikagaietako Industriak dituen aplikazio garrantzitsuenetako bi hurrengo hauek dira: elikagaien egonkortasuna eta egitura hobetzea; eta elikagaiekin kontaktu zuzena duten materialen kasuan, material “Inteligenteak” sortzea.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago