Berriak

Pestiziden hondakinak elikagaietan – FAO 2010

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundearen (FAO) Pestizida-Hondakinen Batzordeak (JMPR) txosten bat argitaratu du pestizida hondakinei buruz elikagaietan. Txostenak 2009ko datuak biltzen ditu.2009 Txostena ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Emaitzak: Elikagaietan eta pentsuetan dioxinen kontrola – EFSA 2010

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agentziak (EFSA) 7.270 laginen emaitzak argitaratu ditu. Lagin horiek 1999 eta 2008 urteen artean hartu ziren 19 estatu kidetan, Norvegian eta Islandian eragin toxiko berdintsuak dituzten dioxinen, furanoen eta PCBen kontzentrazio maila aztertzeko. Aztertutako laginen % 8k gainditu egin zuten jarduera dioxinikoko dioxinen edo PCBen gehienezko mugaren bat, eta % 4k gainditu egin zuten jarduera mailaren bat. Alde nabariak antzeman dira positiboen portzentajeetan elikagai taldearen arabera. Azpimarratu behar da pentsuen artean elikagaien artean baino positibo gutxiago izan zirela. Honako elikagai hauetan antzeman dira jarduera dioxinikoko dioxinen eta PCBen kontzentrazio maila handienak: arrain gibela eta eratorriak (32,6 pg ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Azterlana: Mikrobioen aurkako produktuekiko erresistentzia Erresuma Batuan – FSA 2010

Azterlan horrek honako hauek balioesten ditu: batetik, mikrobioen aurkako produktuen kontsumoari buruzko datuak, eta, bestetik, patogeno nagusienen suszeptibilitatea Osasun Publikoan zein Animalien Osasunean. Honako ondorio hauek aurkeztu dituzte, besteak beste:Antibiotiko gutxiago erabiltzen dira orain animalietan Erresuma Batuan: 2004. urtean 0,08 kg/sakrifikaturiko animalia eta 2007. urtean 0,06 kg.Nahiz eta E. coliak zelalosporinekiko erresistentzia baxua izan, txerrien artean erresistentziak altua izaten jarraitzen du.E. coli O157 bakterioari dagokionez, behiei hartutako laginen % 33k erresistentzia izan zuten tetraziklinen, sulfonamiden y estreptomizinaren aurrean; ardien laginetatik, berriz, % 50ek.Salmonella typhimuriumek erresistentzia dio antibiotiko bati baino gehiagori.Azterlana ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Campylobacter spp.-ren Arriskuaren Balioztatzea oilasko-haragi produktuetan – FAO/OMS 2010

Arriskuen Balioespen hau eredu gisa erabil daiteke arriskuen berariazko balioespenak egiteko; baina, baita ere, oilasko-haragi produktuetan Campylobacter spp.ren arriskuaren balioespena egite aldera ikerketa-beharrak eta beharrezko datuak antzemateko. Bestalde, jarduteko balizko ildo estrategikoei buruz honako ondorio hauek atera dira: Kontsumitzaileentzako bakterioak kutsatutako oilasko produktuetan prebalentzia murriztuz gero, zuzenean murrizten da arriskua. Oso kutsatuta dauden produktuetan kutsadura maila neurri batean murriztuz gero, arriskua ez da ia murriztu ere egiten. Jatorrizko produktuaren kutsadurari dagokionez, aintzat hartu beharreko faktorea da taldeak hiltegira eramatean euren artean kutsa daitezkeela. Taldean prebalentzia murriztuz gero, arriskua murriztu egiten da. Nolanahi ere, hiltegian gerta daitekeen kutsadura gurutzatuaren ondorioz, murrizketa ez da hain eraginkorra izango. Produktua ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Inbentarioa: elikagaietako eta pentsuetako arriskuen balioespenari buruzko gidaliburuak eta jarraibideak – EFSA – 2010

Elikagaietako eta pentsuetako arriskuak balioesteko erreferentziazko dokumentuen bilduma argitaratu du EFSAk. Inbentario horretan erreferentziazko dokumentuak eta gidaliburuak aurki daitezke honako arlo hauei buruz: esposizioa balioestea, arriskua karakterizatzea, balioespenen emaitzak jakinaraztea, aginduak egiteko gomendioak, kontsulta publikoak egitea, iritziak hartzea, lan-taldeak osatzea, adituak hautatzea eta interes taldeekin elkarreragina. EFSAren asmoa da txosten horretako informazio guztia datu-base batean (access) jartzea, informazioa errazago bilatu eta erabili ahal izateko.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Azterlan europarra: Campylobacterren eta Salmonellaren prebalentzia hegazti-hazkuntzan – EFSA 2008

Azterlan horren helburua da zehaztea, batetik, Campylobacterren prebalentzia bizirik dauden txiten loteetan, eta bestetik, Salmonellaren eta Campylobacterren prebalentzia Europan giza kontsumorako bideratutako kanaletan. Campilobacterrak kutsatutako txita loteen prebalentzia % 71,2koa da, eta % 75,8koa kanalena. Positiboen bi heren, loteetan zein kanaletan, C. jenunik eragin zituen eta gainerako herena C. colik. Datu horiek gorabehera, kanaletan positiboen ia erdia (% 47) ez zen 10 UFC/g mugara iristen. Kanaletan Salmonellaren prebalentzia % 15,7koa izan zen hiltegian. Hala, S. enteritidisak edo S. typhimuriumek kutsatutako kanalen prebalentziaren batez bestekoa % 3,6koa da: estatu kide batzuetan % 0koa da, baina beste batzuetan % 9,6koa. EFSA Txostena 2008 ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

JEFCA Batzordearen bilkura: elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena – FAO/OMS – 2010

Elikagaien Gehigarrietan adituen den FAO/OMS Batzordea Erroman bildu zen 2010eko otsailaren 16tik 25era, elikagaietako 6 kutsatzaileren balioespena eguneratzeko. Honako hauek izan dira Batzordeak atera dituen ondorioak: Akrilamida: 2003tik aurrera zenbait elikagaitan akrilamida edukia murriztu bada ere, horrek eragin txikia izan du dietaren bidez herritarrek izaten duten esposizio mailan. Egin den azken balioespenak egiaztatu egin ditu erreferentziazko balore toxikologikoak. Gainera, ez dago ia ebidentziarik ziurtatzeko akrilamidarekiko esposizioak minbizia izateko arriskua areagotu egiten duela. Nolanahi ere, konposatu genotoxikoa eta kartzinogenoa denez, akrilamida oraindik ere kaltegarria da osasunarentzat. Artsenikoa: Dietaren bidezko artsenikoarekiko esposizioa balioetsitako herrialdearen araberakoa da, batik bat, edateko urak duen artseniko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Ekoizpen Ekologikoan Praktika Egokiei buruzko gidaliburua: landaresien eginkizuna

Ingurumen eta Nekazaritza zein Itsas Gaietako Ministerioak eskuliburu bat argitaratu du ekoizpen ekologikoan praktika egokiei buruz. Gidaliburuak erreferentzia egiten die landaresien erabilerari eta horiek izurrien kontrolean duten eginkizunari. Gidaliburu horretan, batetik, zerrendatu egin dute zergatik garatzen dituzten landaresiek izurrien aurkako etsai naturalak, eta, bestetik, zehaztu egin dute zein izurri mota kontrolatzen den landaresien bidez. Eskuliburuak “BUENAS PRACTICAS EN PRODUCCION ECOLOGICA: FUNCIONALIDAD DE LOS SETOS” (ISBN 978-84-491-0858-7) du izenburua, eta honako helbide honetan eskura daiteke: MARMen denda birtuala. ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Balioztapena: Norobirusak kozinatu gabeko moluskuetan – NZFSA 2010

NZFSAk beste balioztapen bat argitaratu du norobirusek kozinatu gabeko moluskuetan eragin dezaketen arriskuari buruz. Birus horiek dira gizakien arteko gastroenteritisaren lehenengo eragile ez bakterianoak. Kusku biko moluskuentzat, berriz, ur beltzak dira norobirusez kutsatzeko bide nagusia. Zelanda Berrian ostra gordinen kontsumoa da birus mota horrek eragin dezakeen intoxikazioaren arrazoi nagusia. NZFSAren Balioztapena ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Balioztapena: Norobirusak kozinatu gabeko moluskuetan – NZFSA 2010

NZFSAk beste balioztapen bat argitaratu du norobirusek kozinatu gabeko moluskuetan eragin dezaketen arriskuari buruz. Birus horiek dira gizakien arteko gastroenteritisaren lehenengo eragile ez bakterianoak. Kusku biko moluskuentzat, berriz, ur beltzak dira norobirusez kutsatzeko bide nagusia. Zelanda Berrian ostra gordinen kontsumoa da birus mota horrek eragin dezakeen intoxikazioaren arrazoi nagusia. NZFSAren Balioztapena ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

EFSAren 2008ko txostena: Zoonosien eta zoonosiak eragiten dituzten faktoreen gaineko joerak eta iturriak Europan – EFSA 2010

Txosten horretan, honako gai hauen gaineko informazioa bildu da: gizaki, animalia eta elikagaien artean antzemandako zoonosien eta zoonosiak eragiten dituzten faktoreen gaineko joerak eta iturriak. Txostenaren arabera, campylobakteriosia gizakien artean gehien antzeman den zoonosia izan da berriro ere. Nolanahi ere, 2007. urtearekin erkatuz gero, aurten kasuen kopuruak % 5 egin du behera.Ondoren salmonelosia izan dugu. Gaixotasun honen intzidentzia murriztu egin da, azken bost urteetan gertatu den bezala. Aipatzekoa da gutxitu egin dela S. enteritidisak eragindako kasuen kopurua eta gora egin duela, ordea, S. typhimuriumak eragindakoen kopuruak. Listeriosi gaixotasunen gaineko kopuruak ere behera egin du (% 11,1) 2007. urtearekin erkatzen badugu. ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako koloratzaile gisa erabilitako likopenoarekiko esposizioaren gaineko datu berriak – EFSA 2010

EFSAk berriro aztertu ditu likopenoarekiko esposizioari buruzko datuak eta zehaztu du esposizioa, koloratzaile gisa erabiltzearen ondoriozkoa edo modu naturalean gertatzen dena, eguneko 200 πg/kg bw-koa dela, hau da, Eguneko Ingesta Onargarria (IDA) baino zertxobait txikiagoa. Kopuru horri eransten badizkiogu konposatu horren bidez sendotutako elikagaiak, nabarmen altuagoa izango da; batik bat, umeetan. EFSAren txostena ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrainetan dauden parasitoen arriskuaren ebaluazioa – EAEko Elikagaien Segurtasunerako Batzordea – ELIKA 2010

EFSAren BIOHAZ Paneleko Arrainen Parasitoei buruzko Lan-taldeak 4. bilkuran egindako aurkezpena, 2010eko urtarrilaren 15aArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrainetan dauden parasitoen arriskuaren ebaluazioa – EAEko Elikagaien Segurtasunerako Batzordea – ELIKA 2010

EFSAren BIOHAZ Paneleko Arrainen Parasitoei buruzko Lan-taldeak 4. bilkuran egindako aurkezpena, 2010eko urtarrilaren 15aArtikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Txostena: Salmonellaren eta Campylobacterren presentzia oilaskoen haragian – FAO/OMS 2010

Txostena, FAO/OMS erakundeen aditu talde batek bakterio mota horri eta kontsumitzaileen osasunean duen eraginari buruz ateratako ondorioen emaitza da. Agiri horretan eskaintzen dira, batetik, patogeno horien kontrolaren gaineko zientzia-informazioa, eta, bestetik, arriskua murrizteko jarduera praktikoen adibideak. Txostena oso erabilgarria da Elikagaiek sor litzaketen Arriskuen arloko aholkulari eta kudeatzaileentzat, Elikagaien Segurtasun arloko agentzientzat, zientzia komunitatearentzat, ekoizleentzat eta elikagaietako industrientzat. FAO/OMS txostena ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago