Berriak

Gizakietan Yersinia spp identifikatu eta kontrolatzearen gaineko iritzia – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) zientzia-iritzi bat argitaratu du Yersinia spp.ren gainean. Gauzak horrela, iritzi horren bidez erantzun ahal izan die EFSAren barruan planteatutako hurrengo gaiei: 1) Gizakientzat patogenoa den Yersinia enterocoliticaren serotipoak identifikatzea. 2) Hainbat gomendio eman ditu gizakientzat patogenoa den Yersinia enterocoliticaren serotipoak animalietan zein elikagaietan antzeman eta identifikatzeko erabili behar diren analisi-metodoez. 3) Animalietan zein elikagaietan Yersinia pseudotuberculosis bakteria kontrolatu beharra eta 4) Hainbat gomendio eman ditu animalietan zein elikagaietan Yersinia spp kontrolatzeko metodoez. Izan ere, metodo horiek eraginkorrenak izan behar dira giza osasuna abiapuntutzat hartzen badugu.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Toxoplasma gizakietan, elikagaietan eta animalietan – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) zientzia-iritzi bat argitaratu du toxoplasmosiaren gainean gizakietan, animalietan eta elikagaietan. Iritzi horretan hainbat gomendio eman ditu Toxoplasma antzeman eta identifikatzeko metodoez bai elikagaietan, bai animalietan. Era berean, gomendio batzuk eman ditu zoonosi mota hori zaindu eta kontrolatzeko metodoak eraginkorrenak izan daitezen.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Segurtasuneko Presuntzio Kualifikatua (QPS) izeneko prozedura erabiltzea – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) iritzi bat argitaratu du Segurtasuneko Presuntzio Kualifikatua (QPS) izeneko prozedura erabiltzeaz. Kasu honetan, aipatu prozedura elikagaietako zein pentsuetako industrian erabili da taxonomia talde bereko mikroorganismoak kaltegarriak diren ala ez balioztatzeko. Hau da, batetik, taxonomia talde bateko mikroorganismoek osasunean kalterik eragiten ez badute, eta bestetik, arrisku hori kasu zehatzetan definitu ahal badugu edota baztertu ahal badugu, talde hori QPS gisa sailkatu ahal dugu.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako kutsatzaileen gaineko txostena – JEFCA 2007

Elikagaien Gehigarrietan Aditua den FAO/WHOren Aditu-Batzordeak (JECFA) txosten bat argitaratu du elikagaietako hainbat gehigarri eta kutsatzaile balioztatze-prozesuari buruz. Dokumentuan honako aspektu hauek landu dira: elikagaietako gehigarriei buruzko balioztatze toxikologikoko oinarriak zein hainbat baldintza, eta hainbat kutsatzaile balioztatzeko prozesua (metilmerkurioa eta aluminioa, besteak beste).Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

HEATOX proiektuaren azken txostena: Akrilamida – 2007

Europan proiektu bat gauzatu dute beroak sorrarazi litzakeen elikagaietako toxikoei buruz (HEATOX). Hiru urtez ikerketak egiten egon eta gero (2003-2007), proiektu horren gaineko ondorioak argitaratu dituzte. Arriskuaren Ezaugarriak zehaztu ondoren egiaztatu ahal izan dute akrilamidak minbizia sorrarazi ahal duela. Eta adierazi dute, hein handi batean, konposatu hori industrian ekoiztutako elikagaien bidez kontsumitzen dugula gehienbat.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Aereetan zein elikagaietan VTEC jarraitu eta identifikatzearen gaineko iritzia – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) iritzi bat argitaratu du Escherichia coli berotoxigenikoei (VTEC) buruz, zehatzago esanda: a) Gizakientzat patogenoak diren VETC anduiak edota serotipoak identifikatzea b) Gizakientzat patogenoak diren VETC anduiak edota serotipoak detektatzeko analisi-teknikei buruzko gomendioak (birus-faktoreak antzemateko testak barne) c) Abere populazioan eta elikagaietan erabiltzen diren zaintza-metodoei buruzko gomendioak.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Nekazaritza arloan, Praktika Egokiak izateko oinarri orokorrak (FAO)

Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak (FAO) horrela definitu ditu Praktika egokiak nekazaritza arloan (BPA): nekazaritza-ustiategietako ekoizpen prozesuetan, jasangarritasun mailari eusteko praktikak dira bai ingurumen esparruan, bai ekonomia arloan, bai eta giza mailan ere. Horrela, bermatu ahal izango dugu, alde batetik, elikagaiak eta elikatzeko ez diren produktuak kalitatezkoak izango direla; eta bestetik, ez direla kaltegarriak izango. Ildo horretatik, BPAei buruzko oinarri orokorrak bildu dituzte dokumentu batean: BPAetarako elaborazio markoa izeneko dokumentuan, hain zuzen. Dokumentuak hamar jarduera-esparru ditu zehaztuta, eta horietako bat da Kultiboak eta belar-bazka ekoiztea deritzona. Informazio gehiago izateko, egin ezazu klik honako esteka honetan ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Balioztatzeari buruzko metodologia, abereak eta berorien produktuak inportatzean – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Osasuneko eta Abere Ongizateko Panelak (AHAW) iritzi bat argitaratu du. Iritzia Arriskua Balioztatzeko erabilitako metodologia (Europako Agintaritzak zehaztutakoa) egokitzeari buruzkoa da, eta erreferentzia egiten die hurrengo kasu zehatzei: 1) Abere biziak eta berorien produktuak inportatzean sortu eta barreiatu litezkeen gaixotasun zein infekzio-arriskuak; 2) EBn gaixotasun zein infekzio endemikoak barreiatzeko arriskua; 3) Abere Ongizateko baldintza egokiak direla-eta, Erkidego barruko zein kanpoko inportazioetan sortu litekeen arriskua. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

OGMen gaineko txostena EAEko elikagaietan – Eusko Jaurlaritza – 2007

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Euskadiko elikagaieitan Genetikoki Eraldatutako Organismoen (OGMak) presentziaren gaineko txosten bat argitaratu du. Lagin guztietatik bostetan (guztien %5,4) OGMak antzeman ziren: hiru haragi-produktuetan, eta gainontzekoak arto-irinaz eta arto-fekulaz egindako produktuetan. Dena dela, nahiz eta ez den antzeman produkturik Europar Batasunak galarazita duen OGMrekin, lagin guztien %3,2k ez zuten betetzen etiketei buruzko legedia. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Mikotoxinen arriskua antzematearen gaineko azterlana – RIVM 2007

Osasun Publikoko eta Ingurumeneko Holandako Institutuak (RIVM) azterlan bat argitaratu du mikotoxinekin lotuta ager litezkeen arrisku-adierazleen jarraipenaz. Txosten hau garapen-proiektu baten barruan dago sartuta, arriskuak kudeatzeko sistema berri bati lotuta hain zuzen; eta hainbat elikagai kontsumitzeagatik ager daitezkeen gaixotasunak azkar antzematea du helburu.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Zientzia-ebaluazioa Pasteurizazioari buruz: esnean zein esnekietan patogenoak murrizteko metodo gisa – FSANZ – 2007

Australiako eta Zeelanda Berriko Elikagaien Agentziak (FSANZ) azterlan bat argitaratu du. Azterlana pasteurizazioari buruzkoa da (patogenoak murrizteko metodo gisa), eta esnean zein esnekietan eraman du aurrera. Azterlanean ateratako ondorioen artean nabarmendu ahal dugu kontsumitzaileen segurtasuna bermatuta dagoela pasteurizazioa oso baliabide eraginkorra baita. Dena dela, hainbat iruzkin egin dira horren gainean. Izan ere, salbuespenak salbuespen (esporak bezalako erresistentzia-formak eta toxinak, kasu) patogeno garrantzitsu gehienen zelula begetatiboak suntsitu egiten ditu pasteurizazioak.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuak balioztatzeko metodologiak: kartzinogeno genotoxikoak – ILSI – 2007

Bizi Zientzietako Nazioarteko Institutuak (ILSI) artikulu bat argitaratu du Food and Chemical Toxicology izeneko aldizkarian. Artikuluak hainbat metodologia aztertzen ditu elikagaietan antzeman ahal diren kartzinogeno genotoxikoen arriskuez. Esan beharra dago, dena dela, aipatu kartzinogenoak oso kopuru txikian agertzen direla elikagaietan eta oso zaila dela dietatik errotik kentzea.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Metal astunak haurren elikagai-prestakinetan (As eta metilmerkurioa) – FSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Britainiako Agentziak (FSA) hainbat datu argitaratu ditu haurren elikagai-prestakinetan antzemandako metilmerkurio eta artseniko ezorganikoari buruz. Kasu guztietan, artseniko kontzentrazioak Britainiako legediak ezarritako maila baino askoz baxuagoak izan dira (1 mg/kg). Sakonen aztertutako produktuak honako hauek izan dira: arrainezko produktuak, arroza edo hegazti-haragia. Izan ere, produktu horiek probabilitate handiagoa dute artseniko kontzentrazio altua izateko. Merkurioari dagokionez, aztertutako laginen erdiek iritsi edo gainditu egin dute analisi muga. Dena dela, arrantza-produktuetarako Europako legediak ezarritako mugara (0,5 g/kg) ez dira heldu. Artikulu osoaArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

EEB gaixotasunaz infektatzeko arriskuaren gaineko iritzia Arriskuko Material Espezifikoetan – EFSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) iritzia argitaratu du Arriskuko Material Espezifikoen (MER) bidez Behien Entzefalopatia Espongiforme gaixotasunaz infektatzeko arriskuaz. Materialak behi-aziendarena izan dira, adin ezberdinetako taldeetakoak, hain zuzen. Iritzi horrekin berretsi egin da 2005ean argitaratutako iritzia, hau da, Nerbio Sistema Zentraleko ehunak infektatzeko arriskua handiagoa dela inkubazio-aldiaren azken laurdenean, artean sintoma klinikorik agertu ez denean, alegia. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Metal astunak haurren elikagai-prestakinetan (As eta metilmerkurioa) – FSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Britainiako Agentziak (FSA) hainbat datu argitaratu ditu haurren elikagai-prestakinetan antzemandako metilmerkurio eta artseniko ezorganikoari buruz. Kasu guztietan, artseniko kontzentrazioak Britainiako legediak ezarritako maila baino askoz baxuagoak izan dira (1 mg/kg). Sakonen aztertutako produktuak honako hauek izan dira: arrainezko produktuak, arroza edo hegazti-haragia. Izan ere, produktu horiek probabilitate handiagoa dute artseniko kontzentrazio altua izateko. Merkurioari dagokionez, aztertutako laginen erdiek iritsi edo gainditu egin dute analisi muga. Dena dela, arrantza-produktuetarako Europako legediak ezarritako mugara (0,5 g/kg) ez dira heldu. ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Metal astunak haurren elikagai-prestakinetan (As eta metilmerkurioa) – FSA 2007

Elikagaien Segurtasuneko Britainiako Agentziak (FSA) hainbat datu argitaratu ditu haurren elikagai-prestakinetan antzemandako metilmerkurio eta artseniko ezorganikoari buruz. Kasu guztietan, artseniko kontzentrazioak Britainiako legediak ezarritako maila baino askoz baxuagoak izan dira (1 mg/kg). Sakonen aztertutako produktuak honako hauek izan dira: arrainezko produktuak, arroza edo hegazti-haragia. Izan ere, produktu horiek probabilitate handiagoa dute artseniko kontzentrazio altua izateko. Merkurioari dagokionez, aztertutako laginen erdiek iritsi edo gainditu egin dute analisi muga. Dena dela, arrantza-produktuetarako Europako legediak ezarritako mugara (0,5 g/kg) ez dira heldu. Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Tuberkulosi zoonotikoaren gaineko iritzia Irlandan

Elikagaien Segurtasuneko Irlandako Agentziaren (FSAI) Mikrobiologiako azpibatzordeak 2003an argitaratu zuen iritzia eguneratu egin du, Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC) eta Mycobacterium bovis patogenoei buruzkoa, hain zuzen. Izan ere, elikakatean zehar egon eta animalien artean antzeman ahal baititugu aipatu patogenoak. Bigarren berrikusketa honetan, aldiz, honako ondorio hauetara heldu dira: Tuberkulosi zoonotikoa ez da ohikoa Irlandan. Halaber, batetik, pasteurizazioari esker, eta, bestetik, gaixotasuna errotik kentzea lortu delako, murriztu egin da kutsatutako animalia-taldeen esnearen bidezko transmisioa. Hala eta guztiz ere, kezkagarria da, oraindik ere, pasteurizatu gabeko esnearen eta berorren produktuen kontsumo maila. Izan ere, kontsumo hori arriskutsua izan liteke.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskua Balioztatzea: merkurioa arrainetan – Health Canada 2007

Kanadako Osasun Sail Federalak (HC) argitaratu du merkurioaren gaineko Arriskua Balioztatzea. Balioztatze prozesuan arrainaren asteko kontsumoak dituen onurak aipatu ditu. Gaineratu egin du hainbat espezie kontsumitzearekin batera merkurioaren ingesta ere areagotu egin ahal dela, eta ingesta horrek merkurioaren Eguneko Ingesta Toleragarria (TDI) gainditu egin ahal duela. Aipatu behar da, helduen adin-taldean, ezpata-arraina ohi kontsumitzeak TDIaren gainditzea erakarri ahal duela.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskua Balioztatzea: merkurioa arrainetan – Health Canada 2007

Kanadako Osasun Sail Federalak (HC) argitaratu du merkurioaren gaineko Arriskua Balioztatzea. Balioztatze prozesuan arrainaren asteko kontsumoak dituen onurak aipatu ditu. Gaineratu egin du hainbat espezie kontsumitzearekin batera merkurioaren ingesta ere areagotu egin ahal dela, eta ingesta horrek merkurioaren Eguneko Ingesta Toleragarria (TDI) gainditu egin ahal duela. Aipatu behar da, helduen adin-taldean, ezpata-arraina ohi kontsumitzeak TDIaren gainditzea erakarri ahal duela.Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Ardi eta ahuntzen artean EET arriskuaren gaineko iritzia – EFSA 2007

Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) iritzi bat argitaratu du gizakien artean Scrapie eta EETak gaixotasunen artean egon litekeen erlazioari buruz. Panelaren adituek ondorioztatu dute ez dagoela ebidentziarik erlazio horri buruz, eta EETen eragile zoonotiko bakarra EEBak eragiten duen prioia baino ez dela. Beraz, gaur egun ez da posible baieztatzea animalien beste EET batzuek ezin dutenik eraginik izan gizakien artean. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago