Berriak

Gida Oso Patogenoa den Hegazti-gripearen arriskua murrizteari buruz – ECDC 2006

Gaixotasunak Kontrolatzeko eta Prebenitzeko Europako Zentroak (ECDC) gida eguneratu ditu. Gida hori Oso Patogenoa den Hegazti-gripeari buruzko arriskua murrizteari buruzkoa da, bai gizakietan, bai hegazti kutsatuetan. Gida horretan, hegazti kutsatuekin lan egiten duten langileen arriskua azaldu dute, bai eta kutsatzeko bideak zein infekzioaren kontra nola babestu ere.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Dioxinak ez bezalako PCBei buruzko txostena – EFSA 2005

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) iritzia jakinarazi du dioxinak ez bezalako bifenol polikloratuen (PCB) presentziari buruz. 209 substantziak osatzen dituzte PCBak. Horiek, propietate toxikologikoen arabera, talde bitan banatzen dira. EFSAk gomendatu du dioxinak ez bezalako PCBak murriztea; izan ere, populazio talde asko dago batez besteko ingesta handiak egiten dituenak. Halaber, EFSAk ezin izan du maila onargarririk zehaztu; izan ere, populazio talde asko dioxinak bezalako PCBak ahoratzen ditu. Beraz, ikerketa toxikologikoen zein epidemiologikoen emaitzak era ezegokian interpreta daitezke.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Hegazti-gripearen arriskuaren Balioztatzea Kualitatiboa – DEFRA 2005

Ingurumen, Elikagaien eta Landa Gaietako Sail britainiarrak (DEFRA) burutu du ekialdeko Europan Oso Patogenoa den Hegazti gripearen (HPAI) gainekoa. Horretarako, Asia, Turkia, Errumania, Kroazia eta Errusiako alde europarrean agerturiko kasuak direla eta, kontuan hartu dute H5N1 birusak eragindako HPAI Erresuma Batuan sartu ahal dela. Ebaluazioaren arabera, gaixotasunak probabilitate handiak ditu Erresuma batuan sakabanatzeko. Era berean, une honetan ziurrak ez diren hainbat faktore zehaztu dituzte, bai eta H5N1 birusa kutsaturiko erregioetatik Erresuma Batura sartzeko bideak ere (ingelesez).Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Garietako okratoxina A mailari buruzko ikerketa – FSA 2005

Elikagaien Segurtasuneko Agintaritza britainiarrak (FSA) ikerketa bat burutu du gari britainiarrekin. Ikerketaren zergatia 2004. urteko hezetasun-baldintzak izan dira: uzta batu baino lehen eta uzta batu ondoko hezetasun-baldintzak hain zuzen. Biltegiratzean baldintza horiek izanez gero, onddoak hazi litezke oso erraz. Ikerketaren arabera, 2004. urteko uztan izandako baldintzek ez dutela okratoxina A maila areagotzen lagundu ondorioztatu dute. Beraz, FSAk ondorioztatu du zerealak eta berorien produktuak ez direla arriskutsuak kontsumitzaileen osasunerakoArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Hausnarkari txikien arteko EET atipikoen gaineko iritzi zientifikoa – EFSA 2005

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoei buruzko Panelak (BIOHAZ) iritzia argitaratu du hausnarkari txikien artean azaldutako Entzefalopatia Espongiforme Kutsakor atipikoen sailkapena jakinarazteko. Ondorioz, "ikara atipikoaren" (scrapie atipico) gaineko definizio operazionala posible izan da, eta kategorizazio-irizpideak ere ezarri egin dituzte. Hala ere, datu ugaririk ez dagoenez, zaila da kuantifikatzea nolakoa den inpaktua animalien osasunean. Den dela, gaixotasunak identifikatzea eta sailkatzea oso garrantzitsua da bai Zaintza Programetan, bai ondorengo ikerketetan, etorkizunari begirako gomendioak eman ahal izateko.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrain eta itsaskietako kutsatzaile kimikoen gaineko ikerketa

Elikagaien Segurtasuneko Agintaritza britainiarrak (FSA) bost ikerketa burutu ditu Erresuma Batuan jandako arrainetako eta itsaskietako kutsatzaile batzuen mailak ezagutzeko (metal astunak, organotinoideak eta HAPak). Hartutako laginen artean, bakar batzuek baino ez dute izan legezko mailatik gorako kopurua. Hori dela eta, FSAk uste du oso maila baxua dagoela kutsatzaile horiei dagokienez. Beraz, dieta orekatua eta osasungarria izateko, arrainaren kontsumoa areagotzea gomendatu du. artsenikomerkuriokadmio, beruna eta merkurioorganotinoideakHAPak ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Arrainaren sukaldaritzako tratamenduen ebaluazioa, Anisakis simplex bidezko infeztazioa arriskua ekiditen duten badaezpadako neurriak hartzeko – ELIKA 2005

Herritar guztientzat sukaldaritzako jarraibide errazak eta ulergarriak ezartzeko projektuen emaitzak, Anisakis simplex-en eraginez, arrain gordina edo gutxi kozinatutakoa jateari lotutako patologiak saihestekoArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrainaren sukaldaritzako tratamenduen ebaluazioa, Anisakis simplex bidezko infeztazioa arriskua ekiditen duten badaezpadako neurriak hartzeko – ELIKA 2005

Herritar guztientzat sukaldaritzako jarraibide errazak eta ulergarriak ezartzeko projektuen emaitzak, Anisakis simplex-en eraginez, arrain gordina edo gutxi kozinatutakoa jateari lotutako patologiak saihestekoArtikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Zer da Arriskuen Balioztapena? – ELIKA – 2005

Artikulu hau arriskuen Balioztapenaren deskripzioa da, hau da, Arriskuen Analisiaren lehenengo fasea, Elikagaien Segurtasunarako politika jarraitzeko erabilgarria delaArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien aflatoxinak kontrolatzeko gida – CE 2005

Europako Batzordeak eskudun agintarientzako gida bat publikatu du, Europako Batasunak aflatoxinez duen legediarekiko adostasunaren kontrolaz diharduena. Dokumentu horretan, zenbait fruitu lehorren erakusgarrien hautaketa prozedura aipatu dute: kakahueteak, pistatxoak, urrak, Brasilgo intxaurrak eta pikuak.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Laboreen sektorean trazabilitate sistema eta higiene praktika egokiak aplikatzeko gakoak

Dokumentu honen helburua da 178/2002 Araudiak xedatzen dituen betebeharrak ezagutaraztea eta horiek aplikatzean lagungarri izatea. Emandako jarraibideak errazak dira; baina, neurri berean, eraginkorrak ere badira laboreen sektoreko eragile guztiek jarrai ditzaten. Trazabilitateari buruzko dokumentu honetan bildu diren printzipio guztiak gomendioak dira, eta enpresek egokitu beharko dituzte euren ezaugarrietara. Artikulu osoa ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Crohn eta Johne gaitzen arteko erlaziori buruzko txostena – FSANZ 2005

Elikagaien Segurtasunerako Australiako eta Zeelanda Berriko Agentziak (FSANZ) txosten bat plazaratu du Johne eta Crohn gaitzen arteko erlazioa aztertzen duena. Lehena hausnarkariek izaten dute Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP) bakterioak eraginda, eta, bigarrenak gizakiei erasaten die. Horren eraginak gora egin du mundu osoan. Teoria baten arabera, MAP patogenoa da Crohn gaitza eragiten duena, eta FSNAZ agentziak horren aldeko eta kontrako argudioak azaldu ditu. Edozelan ere, agentzia horrek esparru horren barnean ikerketa gehiago egiteko gomendatzen du.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrisku Balioztatzearen ezarpena Arrain Industrian – FAO – 2004

Lehenengo atalean, Arrisku Balioztatze (AB) baten fasea eta subfase guztien eta baita AB moten laburpena dago (Kualitatiboa, kuantitaiboa, erdikuantitaiboa eta Risk Rangerra). Hauen adibideak, bostgarren atalean daude eskuragarri.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrisku Balioztatzearen ezarpena Arrain Industrian – FAO – 2004

Lehenengo atalean, Arrisku Balioztatze (AB) baten fasea eta subfase guztien eta baita AB moten laburpena dago (Kualitatiboa, kuantitaiboa, erdikuantitaiboa eta Risk Rangerra). Hauen adibideak, bostgarren atalean daude eskuragarri.Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Arriskuen komunikazioari buruzko txostena – EUFIC 2004

Elikadura Informazioari buruzko Europako Batzordeak (EUFIC) joan den ekainaren 1 eta 2ko tailerrako txosten bat argitaratu du. Egun haietan, elikadura arriskuak komunikatzeko prozeduraz eztabaidatu zuten. Adituen iritziz, komunikazio orok arrakasta izateko giltzak honako hauek dira: gizarteak konfiantza izatea arau emaileengan, arriskuak jakinarazteko orduan garden jokatzea eta erabaki politikoetan parte hartze publikoa izatea. Horren ondorioz, aholku batzuk definitu zituzten: arriskuak sailkatzeko sistema baten beharra, ikertzaileei arau emaileekin elkarlanean aritzeko aukera ematea, politikariek komunikazio estrategiak prestatzeko premia, politikariek erraztasunak ematea herritarrek zientzialarien terminologia ezagutu dezaten, gizarteak berriak antzemateko dituen kultur ezberdintasunak definitzea eta ezberdintasun horiek azaltzeko tresnak sortzea, eta azkenik, Erkidego mailan ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Animalien elikaduran kadmioari buruzko iritzi zientifikoa – EFSA 2004

EFSAren Elikakatearen Kutsatzaileen Batzorde Zientifikoak (CONTAM) irizpide bat hartu du kadmioari buruz, animalien elikaduran osagai kutsatzailea delarik. Batzordeak jakinarazi du lehengaietan kutsadura agertzea ezin dela guztiz saihestu, lehengai horiek ingurumenean dagoen kadmioa jasotzeko arriskua dutelako. Egungo nekazal jardueren baldintzetan, zaila da ehun finak duen kadmio kopurua animalia-jatorriko elikagaientzako ezarritako gehienezko kopuruen gainetik egotea.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Analisia Elikagaien Bidez Igaroarazitako Infekzio eta Intoxikazioei Buruzko 5. Nazioarteko Biltzarrean – ELIKA – 2004

Artikulu hau hirugarren atalako (Arrisku Mikrobiologikoen Analisia) Elikagaien Bidez Igaroarazitako Infekzio eta Intoxikazioei buruzko 5. Nazioarteko Biltzarraren laburpena daArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagai alergenikoen buruz iritzi zientifikoa, etiketatua helburu duelarik – EFSA – 2004

Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzako (EFSA) Dietako Produktu, Nutrizio eta Alergien batzorde zientifikoak (NDA) elikagai alergenikoei buruzko iritzia argitaratu du, berorien etiketatua helburu. Ondorioztatu dutenez, produktu baten osagaien artean, osagai alergenikoak eta horien ohiko eratorrien derrigorrezko aipamena oinarritzeko froga nabarmenak daude.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

B1 aflatoxinari buruzko Zientifikoa iritzia – EFSA 2004

Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzako (EFSA) Elikakatearen Kontaminatzaileen Batzorde Zientifikoak (CONTAM), animalien elikaduran B1 Aflatoxinari buruzko irizpen zientifikoa eman du. Esne-zentraletako esnetan M1 aflatoxinaren datuek erakutsi dutenez, oso lagin gutxitan gainditzen da ezarritako muga, banakako abeletxeetako esnearen parekoa, alegiaArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrainetan merkurioa egoteko arriskuari buruzko iritzi zientifikoa – EFSA 2004

Elikagaien Segurtasunerako Europako Agintaritzako (EFSA) Elikakatearen Kontaminatzaileen Batzorde Zientifikoak (CONTAM) bere iritzia argitaratu du, merkurioak kutsatutako elikagaien kontsumoak (arrain eta itsaskiak, batik bat) giza osasunean eduki litzakeen arriskuei buruz. EFSAk gomendatzen du Elikagaien Segurtasunerako Agentziek arraina jateko emandako aholkuei jaramon egitea (gutxienez, astean bi aldiz jatea). Halaber, azpimarratzen du arrisku taldeek jango dituzten arrain espezieak hautatu behar dituztela, espezie handiei (ezpata-arraina eta hegaluzea, esaterako) lehentasuna eman gabeArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago