Bilaketa emaitza: fumonisina

Klima-aldaketak elikagaien segurtasunean duen eragina

FAOk txosten bat argitaratu berri du, klima-aldaketak eta elikagaien segurtasunarekin lotutako arriskuek izan dezaketen aurreikusteko moduko erlazioa agerian jartzeko helburuarekin. Espero da klima-aldaketak eragina izatea osasun publikoan, elikagaien segurtasunean, ekonomia nazionaletan eta nazioarteko merkataritzan; horrenbestez, beharrezkoa da klima-aldaketaren erronkak berekin dakartzan ondorio gehigarriak ondo ulertzea. Dokumentu honen xedea da aurrean dugun erronka konplexua agerian jartzen laguntzea.  Txostenak hiru kapitulu ditu. Lehenengoan (sarrera), alderdi hauek daude zehaztuta: txostenaren helburuak, klima-aldaketaren egungo egoera eta etorkizunean ekar ditzakeen arriskuak, baita «elikagaien segurtasuna» kontzeptuaren bi adieren arteko interrelazioa ere. Hauek dira bi adiera horiek: elikagaien erabilgarritasuna (food security) eta elikagaien kaltegabetasuna (food safety). Lehen adierak ...

Elika Jasangarritasuna

Irakurri gehiago

Fumonisina

Laburpena Fumonisinak Fusarium verticilliodes eta F. proligeratum onddoek sortutako mikotoxinak dira. Kutsatzaile natural gisa aurki daitezke zerealetan, batez ere artoan eta basartoan. Dena den, beste zereal batzuetan eta zerealetatik eratorritako produktuetan ere aurki daitezke. B taldeko fumonisinak dira naturan arruntenak, eta, zehazki, B1 motakoa da maizen aurki daitekeena. Edonola ere, elikagaietan B2, B3 eta B4 fumonisinak ere hauteman izan dira. Halaber, aipatzekoak dira fumonisinen forma eraldatuak edo metabolitoak. Oso ebidentzia gutxi dago fumonisinen eta horien forma eraldatuen toxikologiari dagokionez. Minbizia Ikertzeko Nazioarteko Agentziak (IARC, ingelesez) 2B taldean sailkatu ditu fumonisinak; hau da, pertsonentzat kartzinogenikoak izan daitezkeen substantzien taldean. Ildo horretan, 1 μg/gorputzaren pisu/egun ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Mikotoxinen intzidentzia-arriskuaren analisia egiteko tresnen ebaluazioa

Mikotoxina esaten zaie nagusiki Aspergillus, Penicillium eta Fusarium generoetako onddoek sortzen dituzten konposatu toxikoei EFSAk MYCHIF izeneko azterlan bat argitaratu du, elikagai eta pentsuetan dauden mikotoxinen nahasketen arriskuak ebaluatzeko metodo berritzaile eta integratu bat garatzeko, zenbait ereduren babesa izango duena. Azterlan horrek zenbait azterketa-esparru hartzen ditu barnean: Onddoen hazkuntzari eta mikotoxinen sorrerari buruzko literatura zabala dugu eskura, baita landare-patogeno interakzioari eragiten dioten faktoreei buruzkoa ere. Artoaren eta ale txikien kasuan (esaterako, garagarra, oloa, garia eta beste batzuk), prebentzio-ekintzak ezarri dira mundu guztian, bai uztaren aurretik, bai laborantza-sistemaren eta uzta kudeatzeko sistemaren parte gisa, eta baita uztaren ondoren ere, aleak biltegiratzeko, prozesatzeko ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Arriskuen Fitxak

Metalak Aluminioa - 2020 Artsenikoa - 2020 Beruna - 2020 Kadmioa - 2020 Kromoa - 2020 Merkurioa - 2020   Mikotoxinak Aflatoxinak - 2020 A-okratoxina - 2020 Deoxinibalenola - 2020 Fumonisinak - 2020 Nibalenola - 2013 Zearalenona - 2020   Prozesu kutsatzaileak A Bisfenola - 2020 Akrilamida - 2020 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2020 Ftalatoak - 2020 Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak - 2020 PFAS - 2020 Produktu fitosanitarioen hondakinak - 2020   Besteak Etileno oxidoa - 2021 Histamina - 2020 Mikroplastikoak - 2020 Nitratoak eta nitritoak - 2020 Perkloratoak - 2020 Ziguatoxinak - 2021 Bakteriak Bacillus cereus - 2015 Brucella - 2020 Campylobacter - 2019 Clostridium - ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien arrisku kimikoen ebaluazioak

Elikagai Gehigarrien FAO/OME Batzorde Mistoak (JEFCA) zenbait ebaluazio zorrotz egin ditu elikagaietan egon daitezkeen substantzia kimiko batzuen segurtasuna eta osasun publikoarentzat izan ditzaketen arriskuak aztertzeko. Zehazki, substantzia hauek aztertu ditu: Mikotoxinak: aflatoxinak, fumonisinak eta fumonisinen eta aflatoxinen baterako esposizioa, eta esterigmatozistina. Prozesuko kontaminatzaileak: glizidola eta ester glizidikoak, eta 3-MCPD eta 3-MCPD esterrak. Jarraian bildu ditugu Batzordeak ebaluatutako substantzia bakoitzarentzat ateratako ondorio nagusiak: Aflatoxinak dira elikagaietan dauden substantzia kimikoen artean ahalmen mutageniko eta kartzinogeno handiena dutenak. Aflatoxinen iturri nagusiak bost zereal hauek dira: artoa, kakahuetea, arroza, basartoa eta garia. Hain zuzen, horietako bakoitzak nazioarteko esposizio dietetikoaren balioespenari egiten dion ekarpena % 10 baino ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Fumonisinek animalien osasunerako izan ditzaketen arriskuak

EFSAk, Europako Batzordeak eskatuta, irizpen zientifiko bat argitaratu du pentsuetan dauden fumonisinek eta horien forma aldatu eta ezkutukoek animalien osasunarentzat duten arriskuari buruz. Fumonisinak mikotoxinak dira, nagusiki Fusarium verticillioides eta Fusarium proliferatum onddoek sortuak. Zerealetan sortzen dira batik bat, bereziki artoan. B1 fumonisina (FB1), FB2 eta FB3 dira pentsuetako fumonisina ohikoenak, eta, horrenbestez, EFSAko adituen taldeak eginiko ebaluazioan sartu dira. FB1, FB2 eta FB3 fumonisinek ekiteko modu bera dute, eta profil toxikologiko antzekoa dutela uste da. Elikakateko kutsatzaileei buruzko EFSAko adituen taldeak (CONTAM) honako ondorio hauek azpimarratu ditu: Ondorio kaltegarririk ez dakarren maila (NOAEL) identifikatu da behientzat, txerrientzat, eskortako hegaztientzat (oilaskoak, ahateak eta ...

Elika Animalien Elikadura

Irakurri gehiago

Fumonisinak eta haren forma eraldatuak: talde-osasunean oinarritutako orientazio-balioa

EFSAren Elikakateko Kutsatzaileen Panelak (CONTAM) aztertu du ea ezar daitekeen talde-osasunean oinarritutako orientazio-balio bat fumonisinentzat eta hark elikagai eta pentsuetan izaten dituen forma eraldatuentzat. Fumonisinak mikotoxinak dira, eta batik bat Fusarium verticillioidesek eta Fusarium proliferatumek sortzen dituzte. Konposatu garrantzitsuenak B motako fumonisinak dira, zehazki B1etik B4ra bitartekoak (FB 1 - FB 4). Mikotoxina eraldatuak, hain zuzen ere, egitura kimikoari dagokionez jatorrizko mikotoxinen ezberdinak diren forma guztiak dira, eta fumonisinek kutsatutako onddo edo landareetan sortzen diren I eta II. faseko metabolitoak izaten dituzte. Hortaz, fumonisinen forma eraldatuak onddoetan, landare kutsatuetan edo etxaldeetako animalietan sortzen diren metabolitoak dira, baita elikagai eta pentsuen prozesatzeetan sortzen ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Fumonisinak eta haren forma eraldatuak: talde-osasunean oinarritutako orientazio-balioa

EFSAren Elikakateko Kutsatzaileen Panelak (CONTAM) aztertu du ea ezar daitekeen talde-osasunean oinarritutako orientazio-balio bat fumonisinentzat eta hark elikagai eta pentsuetan izaten dituen forma eraldatuentzat. Fumonisinak mikotoxinak dira, eta batik bat Fusarium verticillioidesek eta Fusarium proliferatumek sortzen dituzte. Konposatu garrantzitsuenak B motako fumonisinak dira, zehazki B1etik B4ra bitartekoak (FB 1 - FB 4). Mikotoxina eraldatuak, hain zuzen ere, egitura kimikoari dagokionez jatorrizko mikotoxinen ezberdinak diren forma guztiak dira, eta fumonisinek kutsatutako onddo edo landareetan sortzen diren I eta II. faseko metabolitoak izaten dituzte. Hortaz, fumonisinen forma eraldatuak onddoetan, landare kutsatuetan edo etxaldeetako animalietan sortzen diren metabolitoak dira, baita elikagai eta pentsuen prozesatzeetan sortzen ...

Irakurri gehiago

Mikotoxinen arriskuen fitxak

OMEk hiru fitxa argitaratu ditu aflatoxinen eta fumonisineningestak, bereizita nahiz konbinatuta, gizakion nahiz animalien osasunerako dakartzan arriskuak deskribatuz. Esposizioa Lehenik eta behin, aipatzen da bi mikotoxinetarako esposizio-bide nagusiak honako hauek direla: aflatoxinen kasuan, fruitu lehorrak, kafe-aleak, arroza eta espeziak; eta fumonisinen kasuan, artoa eta horren deribatuak. Garatutako herrialdeetan esposizioa askoz ere txikiagoa da garapen-bidean dauden herrialdeetan baino: Aflatoxinak:< 1 ng/gorputz-pisuaren kg/egun garatutako herrialdeetan, eta > 100 ng/ gorputz-pisuaren kg/egun Afrikako herrialdeetan. Fumonisinak:250 ng/gorputz-pisuaren kg/egun Europan, eta 7.700 ng/gorputz‑pisuaren kg/egun Txinan. Epe luzerako toxikotasuna Aflatoxinak: Kartzinogenoak, genotoxikoak eta mutagenoak. Fumonisinak: Gaur-gaurkoz ez da egiaztatu pertsonentzat kartzinogenoak direnik, baina uste da gibelean eta giltzurrunean zelula-proliferazio birsortzailea eragin dezaketela, eta, ondorioz, minbizia ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Infogramak

Yersinia Anisakis Bacillus Brucella Campylobacter Clostridium Cronobacter Escherichia Coli Listeria Salmonella Shigella Toxoplasma Staphylococcus Birus enterikoak Toxiinfekzioen buruzko informazio-orria Trichinella Coxiella Mycobacterium Dioxinak, Furanoak eta PCBak Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak Histamina Merkurioa Aflatoxinak A Okratoxina Deoxinibalenola Zearalenona Fumonisinak Toxiinfekzioen buruzko informazio-orria Nibalenola Kadmioa Beruna Artsenikoa Nitratoak Aluminioa Kromoa Gainera, eskuragarri daude fitxa teknikoak informazio zabalagoarekin: ...

Elika Etxea

Irakurri gehiago