Bilaketa emaitza: pfas

PFAS -Substantzia perfluoroalkilatuak- Gehieneko muga berriak

Duela gutxi, EFSAren CONTAM panelak adierazi zuen Europako biztanleriaren zati batek proposatutako segurtasun-tarteak (IST) gainditzen dituela, eta hori osasun-arazoa izan daiteke. Ebidentzia zientifiko horri erantzuteko, Europako Batzordeak erabaki du sustantzia horiek mugatzea elikagaietan; beraz, gehieneko eduki berriak ezarri ditu elikagai batzuetan, kutsatzaile horiekiko esposizioa murrizteko xedearekin. Kutsatzaile horiei buruzko informazio guztia aurki daiteke elikadura‑arriskuen fitxan. Horretarako ezarri du 2022/2388 (EB) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 19ko 1881/2006 Erregelamendua aldatzen duena, eta hau gehitu du: 10. atala, «Sustantzia perfluoroalkilatuak». Hauek dira egungo gehieneko edukiak: Araudi berria 2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da. Bestalde, ezartzen du eranskinean jasotako eta 2023ko urtarrilaren 1aren aurretik legalki merkaturatutako elikadura-produktuak merkaturatzen jarraitu ahal izango direla kontsumitzeko lehentasunezko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

PFASak edo sustantzia perfluoralkilatuak

Laburpena PFASak edo sustantzia perfluoralkilatuak egonkortasun kimiko eta termiko handiko konposatuen talde zabala dira. Kutsatzaile Organiko Iraunkortzat (KOI) jotzen dira, eta erabileraren ondorioz ingurunean barreiatu dira, baita elikakatean sartu ere.  Horren ondorioz, 2010eko Stockholmeko Hitzarmenaren B eranskinean gehitu dira, eta horrek erabilera mugatzen du aplikazio jakin batzuen zerrenda batera. Animalia eta gizakiengan egindako ikerketen arabera, eragin negatiboak jaso dira immunitate-sisteman, kolesterolaren kontzentrazio serikoak hauteman dira eta pisu-murrizketak eragiten dituzte jaioberrietan; gainera, frogatu ezin izan diren efektuekin lotutako ebidentziak ere badaude. Gizakiengan egindako ikerketetako esposizioak eta kontzentrazio serologikoak baloratuz, frogatu da Europako biztanleriaren zati batek proposatutako AITa gainditzen duela, eta hori osasun-arazo bat da. [bws_pdfprint display='pdf'] PFASak ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako substantzia perfluoralkilatuen (PFAS) arriskuen ebaluazioa

EFSAk berriro ebaluatu du lau substantzia perfluoralkilatu (PFAS) garrantzitsuenek giza osasunarentzat duten arriskua; hauek dira: azido perfluoroktanoikoa (PFOA), perfluoroktano sulfatoa (PFOS), azido perfluorononanoikoa (PFNA) eta azido sulfoniko perfluorohexanoa (PFHxS). EFSAren 2018ko aurreko ebaluazioan ez bezala, CONTAM panelak ebaluazio berri hau egitea erabaki du lau PFASen (PFOA, PFNA, PFHxS eta PFOS) batuketa aintzat hartuta. Izan ere, antzeko efektuak dituzte denek animaliengan, haien toxikozinetika antzekoa da eta gizakiei eginiko azterketa klinikoetan hautemandako kontzentrazioek hala iradokitzen dute. PFASak edo substantzia perfluoralkilatuak 40. hamarkadara arte naturan ez zeuden konposatuen multzo zabala dira (4.700 inguru). Garai horretan, askotariko aplikazio industrialetan eta etxeko kontsumokoetan erabiltzen hasi ziren. Egonkortasun kimiko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Fitxak

Metalak Aluminioa - 2020 Artsenikoa - 2024 Beruna - 2023 Kadmioa - 2023 Kromoa - 2020 Merkurioa - 2023   Mikotoxinak Aflatoxinak - 2023 Alternaria - 2022 A-okratoxina - 2023 Deoxinibalenola - 2023 Fumonisinak - 2023 Nibalenola - 2022 Patulina - 2023 Zearalenona - 2023   Prozesu kutsatzaileak A Bisfenola - 2023 Akrilamida - 2020 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2023 Ftalatoak - 2020 Glizerolaren eratorritako-kutsatzaileak (MCPD, Glizidola, ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen ebaluazioak: PFASak elikagaietan

Europako Batzordeak EFSAri eskatu zion eguneratu zezala substantzia perfluoroalkilatuek (PFAS) giza osasunerako dituzten arriskuen ebaluazioa, duela 10 urte egin zena. Ondorioz, EFSAren CONTAM taldeak zientzia-iritzi bat eman du Perfluorooktanoaren Sulfonatoaren (PFOS) eta Azido Perfluorooktanoikoaren (PFOA) arriskuari buruz, eta beste PFAS batzuei buruzko iritzia lantzen ari da.   EFSAren CONTAM taldeak berrikusi egin du PFAS nagusiaren (Perfluorooktanoaren Sulfonatoaren (PFOS)) eta Azido Perfluorooktanoikoaren (PFOA) ingesta. Bi produktu kimiko horiek asko erabili dira industrian eta kontsumorako produktuetan XX. mendearen erdiaz geroztik. Substantzia horiek apurka-apurka degradatzen dira; hortaz, iraun egiten dute ingurumenean eta elikakatean sartzen dira. Ondorioz, metatu egiten dira gizakien gorputzean. Urte asko behar dira ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Infogramak

Anisakis - 2021 Bacillus - 2021 Birus enterikoak - 2021 Brucella - 2021 Campylobacter - 2023 Coxiella - 2021 Clostridium - 2021 Cronobacter - 2021 Criptosporidium - 2022 Echinococcus - 2022 Escherichia Coli - 2021 Giardia Lamblia - 2022 Listeria - 2021 Mycobacterium - 2021 Salmonella - 2021 Shigella - 2021 Staphylococcus - 2021 Toxiinfekzioen buruzko informazio-orria - 2021 Toxoplasma - 2021 Trichinella - 2021 Vibrio-2022 Yersinia - 2021 A Okratoxina - 2021 Aflatoxinak - 2021 Aluminioa - 2021 Artsenikoa - 2023 Beruna - 2021 Deoxinibalenola - 2021 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2021 Ftalatoak - 2022 Fumonisinak - ...

Elika Etxea

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Suediako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Suediako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Finlandiako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu: 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien ontzietako Konposatu Perfluoratuen edukia (PFAk)

Europako Iparraldeko Ministroen Kontseiluak (NCM) bigarren ikerketa bat argitaratu du hainbat elikagai-ontzitan eta egunerokoan erabili ohi diren beste produktu batzuetan (elikagaiak ez direnak) dauden konposatu perfluoratuen arriskuaren ebaluazioari buruz. Aztertutako lagin guztietan hauteman dira konposatu perfluoratuak, eta horrek agerian utzi du beste behin ere konposatu kimiko iraunkor eta toxiko horiek asko erabiltzen direla. PFAk Konposatu per eta polifluoratuak (PFAk) substantzia oso fluoratuen talde bat osatzen dute, eta duela sei hamarkada baino gehiagotik erabili izan dira hainbat erabileratako industria-aplikazioetan, kontsumitzaileentzat. Gaur egun, frogatuta dago PFA batzuk, besteak beste PFOA (azido perfluorooktanoikoa) eta PFOS (sulfonatoperfluorooktanoa), erabat iraunkorrak, biometagarriak eta toxikoak direla animalientzat eta gizakientzat. ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago