Bilaketa emaitza: pfas

PFASak edo sustantzia perfluoralkilatuak

Laburpena PFASak edo sustantzia perfluoralkilatuak egonkortasun kimiko eta termiko handiko konposatuen talde zabala dira. Kutsatzaile Organiko Iraunkortzat (KOI) jotzen dira, eta erabileraren ondorioz ingurunean barreiatu dira, baita elikakatean sartu ere.  Horren ondorioz, 2010eko Stockholmeko Hitzarmenaren B eranskinean gehitu dira, eta horrek erabilera mugatzen du aplikazio jakin batzuen zerrenda batera. Animalia eta gizakiengan egindako ikerketen arabera, eragin negatiboak jaso dira immunitate-sisteman, kolesterolaren kontzentrazio serikoak hauteman dira eta pisu-murrizketak eragiten dituzte jaioberrietan; gainera, frogatu ezin izan diren efektuekin lotutako ebidentziak ere badaude. Gizakiengan egindako ikerketetako esposizioak eta kontzentrazio serologikoak baloratuz, frogatu da Europako biztanleriaren zati batek proposatutako AITa gainditzen duela, eta hori osasun-arazo bat da. [bws_pdfprint display='pdf'] PFASak ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako substantzia perfluoralkilatuen (PFAS) arriskuen ebaluazioa

EFSAk berriro ebaluatu du lau substantzia perfluoralkilatu (PFAS) garrantzitsuenek giza osasunarentzat duten arriskua; hauek dira: azido perfluoroktanoikoa (PFOA), perfluoroktano sulfatoa (PFOS), azido perfluorononanoikoa (PFNA) eta azido sulfoniko perfluorohexanoa (PFHxS). EFSAren 2018ko aurreko ebaluazioan ez bezala, CONTAM panelak ebaluazio berri hau egitea erabaki du lau PFASen (PFOA, PFNA, PFHxS eta PFOS) batuketa aintzat hartuta. Izan ere, antzeko efektuak dituzte denek animaliengan, haien toxikozinetika antzekoa da eta gizakiei eginiko azterketa klinikoetan hautemandako kontzentrazioek hala iradokitzen dute. PFASak edo substantzia perfluoralkilatuak 40. hamarkadara arte naturan ez zeuden konposatuen multzo zabala dira (4.700 inguru). Garai horretan, askotariko aplikazio industrialetan eta etxeko kontsumokoetan erabiltzen hasi ziren. Egonkortasun kimiko ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Fitxak

Metalak Aluminioa - 2020 Artsenikoa - 2020 Beruna - 2020 Kadmioa - 2020 Kromoa - 2020 Merkurioa - 2020   Mikotoxinak Aflatoxinak - 2020 A-okratoxina - 2020 Deoxinibalenola - 2020 Fumonisinak - 2020 Nibalenola - 2013 Zearalenona - 2020   Prozesu kutsatzaileak PFAS - 2020 A Bisfenola - 2020 Akrilamida - 2020 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2020 Ftalatoak - 2020 Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak - 2020 Produktu fitosanitarioen hondakinak - 2020   Besteak Histamina - 2020 Mikroplastikoak - 2020 Nitratoak eta nitritoak - 2020 Perkloratoak - 2020 Ziguatoxinak - 2021 Bakteriak Bacillus cereus - 2015 Brucella - 2020 Campylobacter - 2019 Clostridium - 2019 Coxiella - 2021 ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen ebaluazioak: PFASak elikagaietan

Europako Batzordeak EFSAri eskatu zion eguneratu zezala substantzia perfluoroalkilatuek (PFAS) giza osasunerako dituzten arriskuen ebaluazioa, duela 10 urte egin zena. Ondorioz, EFSAren CONTAM taldeak zientzia-iritzi bat eman du Perfluorooktanoaren Sulfonatoaren (PFOS) eta Azido Perfluorooktanoikoaren (PFOA) arriskuari buruz, eta beste PFAS batzuei buruzko iritzia lantzen ari da.   EFSAren CONTAM taldeak berrikusi egin du PFAS nagusiaren (Perfluorooktanoaren Sulfonatoaren (PFOS)) eta Azido Perfluorooktanoikoaren (PFOA) ingesta. Bi produktu kimiko horiek asko erabili dira industrian eta kontsumorako produktuetan XX. mendearen erdiaz geroztik. Substantzia horiek apurka-apurka degradatzen dira; hortaz, iraun egiten dute ingurumenean eta elikakatean sartzen dira. Ondorioz, metatu egiten dira gizakien gorputzean. Urte asko behar dira ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Suediako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Suediako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Irakurri gehiago

Substantzia perfluoroalkilatuen arriskua kudeatzeko gomendioak

Finlandiako Elikagaien Agentzia Nazionalak (NFA) substantzia perfluoroalkilatuen (PFAS) arriskua kudeatzeko neurri batzuk gomendatu ditu, herritarrek substantzia horiekiko duten esposizioa murrizteko, bereziki edateko urean eta arrainean. Dieta da gizakiek PFArekiko duten esposizio-iturri nagusia; zehazki, konposatu organiko iraunkorren (COP) kategorian dauden substantziak. Ez dagoenez PFASen legezko mugarik ez janarian ez edateko urean, Finlandiako Agentziak 90 ng/l-ko ekintza-muga eta 900 ng/l-ko gida-balioa ezarri du, eguneko ingesta onargarrian oinarrituta. NFAk, besteak beste, gomendatzen du edateko ura erregularki zaintzea, 11 PFASen presentzia hautemateko. Zaintza horretan lortutako emaitzen arabera, honako gomendio hauek eman ditu: 0 eta 90 ng/l arteko PFA kontzentrazioa: ez da beharrezkoa ezer egitea; edateko ura kontsumitzen ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien ontzietako Konposatu Perfluoratuen edukia (PFAk)

Europako Iparraldeko Ministroen Kontseiluak (NCM) bigarren ikerketa bat argitaratu du hainbat elikagai-ontzitan eta egunerokoan erabili ohi diren beste produktu batzuetan (elikagaiak ez direnak) dauden konposatu perfluoratuen arriskuaren ebaluazioari buruz. Aztertutako lagin guztietan hauteman dira konposatu perfluoratuak, eta horrek agerian utzi du beste behin ere konposatu kimiko iraunkor eta toxiko horiek asko erabiltzen direla. PFAk Konposatu per eta polifluoratuak (PFAk) substantzia oso fluoratuen talde bat osatzen dute, eta duela sei hamarkada baino gehiagotik erabili izan dira hainbat erabileratako industria-aplikazioetan, kontsumitzaileentzat. Gaur egun, frogatuta dago PFA batzuk, besteak beste PFOA (azido perfluorooktanoikoa) eta PFOS (sulfonatoperfluorooktanoa), erabat iraunkorrak, biometagarriak eta toxikoak direla animalientzat eta gizakientzat. ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Konposatu kimiko perfluoratuen arriskuaren ebaluazioa – FSANZ 2017

Australia eta Zeelanda Berriko Elikagaien Segurtasunerako Agentziak (FSANZ) ikerlan bat egin du, ikusteko ea zenbatekoak diren eguneko ingesta onargarriaren (EIO) balioak kutsatzaile kimiko perfluoroalkilatuen (PFAS) eraginpean egon daitezkeen pertsonentzat. Konposatuok 50eko hamarkadaz geroztik erabili izan dira industriako prozesuetan, etxeko ohiko produktuetan eta suteen kontrako apar-mota batzuetan. 2016ko ekainean, Australiako Gobernuko Osasun Sailak edateko eta jolas-erabilerarako uraren erreferentziazko balioak berrikusi zituen, eta EFSA Europako Elikagai Segurtasunaren Agintaritzaren gidan oinarritutako behin-behineko balio batzuk gomendatu. EIO Horren harira, FSANZek dietaren bitartez kutsatzaile horiekiko zenbateko arriskua eta esposizioa egon daitekeen aztertu du, eta EIOren beste balio batzuk ezarri ditu, 2016an ezarritako behin-behinekoak baino apalagoak: ·         Sulfonato perfluorooktanoa (PFOS): ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrisku Emergenteen Europako Sarearen urteko txostena – EFSA 2015

Arrisku Emergenteak Partekatzeko Sarearen (EREN) bitartez, 2010. urteaz geroztik, EFSAk eta EBko estatuek Europako elikagaien edo pentsuen elikadura-katean ager daitezkeen balizko arrisku emergenteei buruzko informazioa parteka dezakete. Gaur egun, EREN sarea EBko 21 estatutako ordezkariek osatzen dute, baita Europako Merkataritza Libreko Erkidegoko herrialde batek (Norvegia), Europako Batzordeko hainbat begiralek, EBko kide bihurtzeko bidean dauden hainbat herrialdek, FDAk eta FAOk ere.2014. urtean, ERENek gerta daitezkeen arrisku emergenteen 10 zantzu atzeman ditu: 9k EFSAren Arrisku Emergenteen Arriskuen Unitatean zuten jatorria, eta 1ek estatu kideetan. Honako arlo hauetako gaiak jorratu zituzten: arrisku kimikoak, arrisku mikrobiologikoak, biotoxinak, legez kanpoko jarduerak, animalien osasuna, kontsumo-joera berria, ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago