Bilaketa emaitza: zearalenona

Klima-aldaketaren efektuen arriskua elikagaietan dauden mikotoxinei dagokienez

Elikagaien Segurtasuneko eta Nutrizioko Espainiako Agentziako (AESAN) Batzorde Zientifikoak txosten zientifiko bat argitaratu du klima-aldaketaren efektuek elikagaietan dauden mikotoxinengan izan dezaketen eraginari buruz. Azken bi hamarkadetan, agerian geratu da elikagaietan dauden mikotoxinen prebalentzian dagoen goranzko joera. Joera hori, besteak beste, klima-aldaketaren ondorio izan daiteke. Hala ere, ezin dugu bazter utzi monitorizazio-sistemen orokortzea eta analisi-teknika aurreratuen agerpena, horiek ere goranzko joera horri eragin baitiote. Europako hegoaldean areagotze argia espero da aflatoxinen intzidentzian artoari dagokionez, tradizioz klima tropikalei lotuta zeudenak, baita zereal horretako fumonisinen arazoa okertzea ere. Arriskuaren identifikazioa Identifikatutako lehenengo mikotoxina aflatoxina (AF) izan zen, 1961ean. Ordutik hona 400 bat mikotoxina ezagutu ditugu. Aspergillus, Fusarium ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Fumonisina

Laburpena Fumonisinak Fusarium verticilliodes eta F. proligeratum onddoek sortutako mikotoxinak dira. Kutsatzaile natural gisa aurki daitezke zerealetan, batez ere artoan eta basartoan. Dena den, beste zereal batzuetan eta zerealetatik eratorritako produktuetan ere aurki daitezke. B taldeko fumonisinak dira naturan arruntenak, eta, zehazki, B1 motakoa da maizen aurki daitekeena. Edonola ere, elikagaietan B2, B3 eta B4 fumonisinak ere hauteman izan dira. Halaber, aipatzekoak dira fumonisinen forma eraldatuak edo metabolitoak. Oso ebidentzia gutxi dago fumonisinen eta horien forma eraldatuen toxikologiari dagokionez. Minbizia Ikertzeko Nazioarteko Agentziak (IARC, ingelesez) 2B taldean sailkatu ditu fumonisinak; hau da, pertsonentzat kartzinogenikoak izan daitezkeen substantzien taldean. Ildo horretan, 1 μg/gorputzaren pisu/egun ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Zearalenona

Laburpena Zearalenonak Fusarium generoko hainbat onddo-espeziek sortutako mikotoxinak dira, besteak beste, hauek: F.culmorum, F.graminearum eta F. crookwellense. Zearalenona zerealen uzta bildu ondoren eratzen da nagusiki, batik bat artoan eta garian, baina garagarrari, oloari, arrozari, basartoari eta sojari ere eragiten die. Produktu eraldatuetan ere hauteman da. Zearalenonaren jarduera estrogenikoaren eta bere metabolitoen edo eraldatutako formen jardueraren eraginez, zearalenonaren maila plasmatiko altuek erlazioa izan dezakete emakumeen endometrioko asaldurekin eta bularreko kartzinomak haztearekin. Bestalde, azkar metabolizatzen eta iraizten da; beraz, biometatze oso baxua du organo eta ehunetan. Minbizia Ikertzeko Nazioarteko Agentziak (IARC, ingelesez) 3. taldean sailkatzen du (ezin daiteke sailkatu gizakientzako kartzinogenizitatearen arabera). ZEArako eta bere forma ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Albaitaritza-sendagaien hondakinen presentziari buruzko 2019. urteko txostena

EFSAk urteko txostena egin du albaitaritza-sendagaien hondakinek eta beste substantzia batzuek Europar Batasuneko animalia bizietan eta animalia-jatorriko produktuetan duten presentziari buruz; txosten hori osatzeko, 2017an egindako analisietan jasotako datuak erabili ditu. Txostenak datu hauek aipatzen ditu, besteak beste: EBko 27 estatu kideetatik 708.880 lagin igorri ziren. Lagin horietatik 360.293 bideratu egin ziren, 55.088 produktu susmagarrietatik hartu ziren, 16.542 inportatutako produktuetatik eta 276.957 lagin legeria nazionalek garatutako programen esparruan planteatu ziren. Estatu kide gehienek bete zituzten Kontseiluaren 96/23/CE Zuzentarauan eta Batzordearen 97/747/CE Erabakian ezarritako gutxieneko laginketa-maiztasunaren eskakizunak. 708.880 laginetatik onargarriak ez zirenak A3 -Esteroideak Laginen % 0,32 ez ziren onargarriak (esteroide anabolizatzaileenak, denak ala denak) – % 0,28 behienak, ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Fitxak

Metalak Aluminioa - 2020 Artsenikoa - 2020 Beruna - 2020 Kadmioa - 2020 Kromoa - 2020 Merkurioa - 2020   Mikotoxinak Aflatoxinak - 2020 A-okratoxina - 2020 Deoxinibalenola - 2020 Fumonisinak - 2020 Nibalenola - 2013 Zearalenona - 2020   Prozesu kutsatzaileak A Bisfenola - 2020 Akrilamida - 2020 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2020 Ftalatoak - 2020 Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak - 2020 PFAS - 2020 Produktu fitosanitarioen hondakinak - 2020   Besteak Etileno oxidoa - 2021 Histamina - 2020 Mikroplastikoak - 2020 Nitratoak eta nitritoak - 2020 Perkloratoak - 2020 Ziguatoxinak - 2021 Bakteriak Bacillus cereus - 2015 Brucella - 2020 Campylobacter - 2019 Clostridium - ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Zerealak

Landare-osasunearen inguruko 43/2002 Legeak, landare-ekoizpenean gertatzen diren izurrien kontrako markoa ezartzen du. Hona hemen zerealek izaten dituzten gaixotasun nagusiak: 1. Zerealaren ikatza 2. Txantxarra edo gariaren ikatza 3. Helmintosporiosia 4. Oidioa 5. Fusariosia 6. Rincosporiosia 7. Herdoil horia 8. Herdoil nabarra 9. Septoriosia Irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuaren bidez ezartzen da produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria lortzeko jarduketa esparrua. Europako araudiak Europar Batasuneko estatu kide guztiei ezartzen die Kontrol Ofizialerako Planak egiteko betebeharra, bat etorriz Kontrol Ofizialei buruzko 882/2004 (EE) eta 2017/625 (EB) Erregelamenduekin. Erregelamendu horien arabera, europako Estatu bakoitzak hainbat urtetarako Plan Nazionala burutu eta indarrean jarri beharko du. Elikagai eta pentsuen segurtasunaren eta kalitatearen ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Elikagai eta pentsuetako mikotoxina moniliforminaren arriskuaren ebaluazioa

EFSAk aztertu du gizakiei eta animaliei zer-nolako arriskua eragin diezaiekeen elikagai eta pentsuetan egon ohi den mikotoxina moniliforminak. Elikagai eta pentsuetako presentzia Moniliformina (MON) pisu molekular txikiko mikotoxina bat da, batik bat Fusarium generoko onddoek sortzen dutena. Nagusiki, giza kontsumorako edo animalien elikadurarako erabiltzen diren zereal-aleetan egon ohi da, hala artoan, garian, oloan eta garagarrean nola produktu eratorrietan. Gainera, zenbait produktutan beste mikotoxina batzuekin batera aurkitu da; bereziki, trikotezenoekin, enniatinekin, beauberizinarekin eta zearalenonarekin batera. EFSAk MONen 3.205, 806 eta 504 emaitza analitiko atera ditu elikagaietarako, pentsuetarako eta prozesatu gabeko aleetarako, hurrenez hurren, eta guztiek betetzen dituzte EFSAk ezarritako mugak. MONen batez besteko kontzentrazio ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Infogramak

Yersinia Anisakis Bacillus Brucella Campylobacter Clostridium Cronobacter Escherichia Coli Listeria Salmonella Shigella Toxoplasma Staphylococcus Birus enterikoak Toxiinfekzioen buruzko informazio-orria Trichinella Coxiella Mycobacterium Dioxinak, Furanoak eta PCBak Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak Histamina Merkurioa Aflatoxinak A Okratoxina Deoxinibalenola Zearalenona Fumonisinak Toxiinfekzioen buruzko informazio-orria Nibalenola Kadmioa Beruna Artsenikoa Nitratoak Aluminioa Kromoa Gainera, eskuragarri daude fitxa teknikoak informazio zabalagoarekin: ...

Elika Etxea

Irakurri gehiago

Substantzia kaltegarriei buruzko fitxak

Arsenikoa Kadmioa Fluorra Merkurioa Beruna Salmonella Azido zianhidrikoa Gosipol Teobromina BiniltiooxazolidonaKrotalaria Datura Ambrosia ErrizinaAldrina eta Dieldrina Kanfekloro Klordana Endrina Endosulfana DDTa Hexaklorobentzenoa Hexakloroziklohexanoa HeptakloroaZekale-Ainoa B1 Aflatoxina Deoxinibalenola Fumonisinak A Okratoxina Zearalenona T-2 eta HT-2 ToxinaDioxinak Eta PCBakNitritoak Melamina ...

Elika Animalien Elikadura

Irakurri gehiago

Zearalenonaren presentziak animalien osasunean eragiten dituen arriskuak 17/08/04

Zearalenona (ZEN) mikotoxina bat da, batez ere Fusarium onddoek sortutakoa, eta zereal-aleetan sortzen da nagusiki. Europako Batzordeak irizpen zientifiko bat eskatu zion EFSAri pentsuetan dagoen ZENak eta haren forma eraldatuek animalien osasunean eragin dezaketen arriskuari buruz. Pentsuan dauden ZENaren forma eraldatuek I faseko metabolitoak (α-zearalenola (α-ZEL), β-zearalenola (β-ZEL), α-zearalanola (α-ZAL), β-zearalanola) eta II. faseko konjugatuak izaten dituzte. Elikakateko kutsatzaileei buruz aditua den EFSAko taldeak (CONTAM), ZENari dagokionez: • Behatu gabeko ondorio kaltegarrien mailak (NOAL) ezarri zituen txerrientzat (esne-txerriak eta txerri emeak), eskortako hegaztientzat eta gizentzeko indioilarrentzat, ardientzat eta arrainentzat (karpatik estrapolatuta), eta behatutako ondorio maila txikiagoak (LOAEL) ezarri zituen txakurrentzat. • Ezin izan ziren ...

Elika Animalien Elikadura

Irakurri gehiago