Interes taldeak

ELIKAko langile guztiok ditugu harremanak Interes Taldeekin. Jarraian adieraziko ditugu Interes Talde bakoitzarekin ditugun harremanen ikuspuntua:

 • EGAS (Sailburuord. + NAZ, EKIZ, AZ)
 • OS (Osasun Publikoaren eta Adikzioen Z.)
 • AZTI, Neiker, HAZI
 • Kontsumobide
 • Ogasuna

Patronatukideak ezagutu

 • Administrazioa: Eusko Jaurlaritza (Sailburuord. + NAZ, EKIZ, AZ), foru aldundiak (Nekazaritza eta Abeltzaintza Sailak), udalak (BI, GAS, DON)
 • Elikakateko operadoreak: lehen sektoreko ekoizleak, elikagaien industria, pentsuen industriak, ostalaritza, banaketa
 • Zentro teknologikoak: unibertsitateak, ikerketa-zentroak…
 • Eragile sektorialak: Elikaduraren Clusterra, elkarteak, sindikatuak, kudeaketa-zentroak, LGEak, ENBak
 • Batzorde Zientifikoa / adituak / ikertzaileak
 • Lantaldeetako parte-hartzaileak:  AZTI, NEIKER, HAZI, KONTSUMOBIDE, IHOBE, EUSKALIT, EMAKUNDE, SPRI…
 • Oihartzuna ematen diguten nodoak: hedabideak, aldizkari espezializatuak, dibulgazio-aldizkariak
 • Europako eta Estatuko administrazioak: EB, ministerioak, autonomia-erkidegoak
 • Antzeko erakundeak:  Elikagaien segurtasunerako agentziak (EFSA, FSA, AECOSAN, ACSA…) eta elikagaien segurtasunarekin lotutako erakundeak (INTIA, IATA, elkargo profesionalak…)

Horiexek dira ELIKAren balio nagusiak. Ezagutza da gure oinarria; beraz, landu egiten ditugu prestakuntza, motibazio eta lan giroa; izan ere, horiek ematen digute aukera gure zerbitzuak egoera onean eskaintzeko.

Pertsonak kudeatzeko prozesuak bere baitan hartzen ditu eskumen eta etekinen kudeaketa sistemak. Eta, horiek egiaztatu egiten ditugu jardueraren balioespena egitean. Halaber, prozesu horrek aintzat hartzen du pertsonak hautatzeko eta hartzeko prozedura erakundera errazago eta atseginago egokitu daitezen. Horrez gain, aintzat hartzen ditu prestakuntzaren diagnosia eta garapenerako sistemak, motibazio prozedura eta gidaritza prozedura. Sistema horiek guztiak, komunikaziorako prozedurarekin batera, oinarrizkoak dira erakundearen eta langileek euren lanarekiko asebetetze-maila kudeatzeko.

Halaber, pertsonen prozedura osatzeko beharrezkoak ditugu laneko arriskuen prebentzioaren prozedura eta lan kudeaketaren prozedura; izan ere, horiek laguntzen digute lan baldintzak egokitzen eta lan eta familia uztartzen, hurrenez hurren.

Euren asebetetze-maila ezagutzeko inkestak egiten ditugu bi urtean behin.

 • Hornitzaile garrantzitsuak: IFH, Veiss, Euskalgintza, Vadillo, Anuska Graphic
 • Beste hornitzaile batzuk

Kontsumitzaileek interesa dute elikagaien segurtasun arloan. Hori aintzat hartuta, kezka eta interes handiena sortzen dituzten gaiak aztertzen ditugu, eta garatu egiten ditugu modu dibulgatzaileagoan gure web gunearen bidez. Web gunean atal berezi bat dugu kontsumitzaileentzat eta bertan elikagaien segurtasunari buruzko informazioa eskaintzen diegu.

Geure irudiari dagokionez, zentro serio baten irudia eman nahi dugu. Gure zentroak kalitatezko lana egiten du, Elikagaien Segurtasun arloko egiturei balio erantsia eta laguntza eskaintzen dizkie, informazioa hedatzen du eta interes handiko jardunaldiak antolatzen ditu. Babes erakundea osatzen dugu, eskuragarria eta laguntzailea.

Gizarteari begira garatzen dugun ikuspuntuaren pertzepzioa bi urtean behin neurtzen dugu gure jarduera ezagutzen duten arduradunen artean egindako inkesten bidez.

2019/08/28 eguneratua