Jarduerak

Urteko txostenean laburbiltzen dira aurreko urteetan garatutako proiektuak .

Gure jarduerak kudeatzeko eta Politika eta Estrategia zabaltzeko prozesuen mapa.

2022/04/21 eguneratua