Bilaketa emaitza: MCPD

Glizerolaren eratorritako prozesu-kutsatzaileak: Monokloropropanodiola (MCPD), glizidola eta horien esterak

Laburpena Konposatu horiek glizerola naturalki duten elikagai batzuk prozesatzean sortzen dira, tenperatura altuen menpe egoten direnean, hala nola landare-olio finduak. 3-MCDPen esterak eta ester glizidikoak (GE) ahoratzen direnean, digestio-hodian metabolizatzen dira, eta 3-MCDPa eta glizidola sortzen dituzte, hurrenez hurren. Azken bi konposatu horiek dira prozesu-kutsatzaile horien toxikotasunaren arduradunak. Minbiziaren Ikerketarako Nazioarteko Agentziak (IARC) 3-MCPDa sailkatu du agian kartzinogenoa gizakientzat gisa (2B) eta glizidola ziurrenik kartzinogenoa gizakientzat (2A) gisa. Kutsatzaile horiekiko esposizio nagusia landare-olio eta -koipeen ingestioaren bitartez egiten da, bai eta horiek dituzten produktuen ingestioaren bitartez, ere, hala nola haurrentzako elikadura-formulak, gailetak, gozokiak, pastelak eta zabaltzeko txokolate-kremak. EFSAk kutsatzaile horiekiko esposizioa ebaluatu du ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuen Fitxak

Metalak Aluminioa - 2020 Artsenikoa - 2023 Beruna - 2023 Kadmioa - 2023 Kromoa - 2020 Merkurioa - 2023   Mikotoxinak Aflatoxinak - 2023 Alternaria - 2022 A-okratoxina - 2023 Deoxinibalenola - 2023 Fumonisinak - 2023 Nibalenola - 2022 Patulina - 2023 Zearalenona - 2023   Prozesu kutsatzaileak A Bisfenola - 2020 Akrilamida - 2020 Dioxinak, Furanoak eta PCBak - 2023 Ftalatoak - 2020 Glizerolaren eratorritako-kutsatzaileak (MCPD, Glizidola, ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien arrisku kimikoen ebaluazioak

Elikagai Gehigarrien FAO/OME Batzorde Mistoak (JEFCA) zenbait ebaluazio zorrotz egin ditu elikagaietan egon daitezkeen substantzia kimiko batzuen segurtasuna eta osasun publikoarentzat izan ditzaketen arriskuak aztertzeko. Zehazki, substantzia hauek aztertu ditu: Mikotoxinak: aflatoxinak, fumonisinak eta fumonisinen eta aflatoxinen baterako esposizioa, eta esterigmatozistina. Prozesuko kontaminatzaileak: glizidola eta ester glizidikoak, eta 3-MCPD eta 3-MCPD esterrak. Jarraian bildu ditugu Batzordeak ebaluatutako substantzia bakoitzarentzat ateratako ondorio nagusiak: Aflatoxinak dira elikagaietan dauden substantzia kimikoen artean ahalmen mutageniko eta kartzinogeno handiena dutenak. Aflatoxinen iturri nagusiak bost zereal hauek dira: artoa, kakahuetea, arroza, basartoa eta garia. Hain zuzen, horietako bakoitzak nazioarteko esposizio dietetikoaren balioespenari egiten dion ekarpena % 10 baino ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Ebaluazioa: prozesu-arriskuak katalanentzat

Elikagaien Segurtasunerako Kataluniako Agentziak (ACSA) balioetsi egin du katalanentzat prozesu-kutsatzaile hauen ingestaren arriskua: 3-MCPD, 2-MCPD, horien gantz-azidoen esterrak eta gantz-azidoen ester glizidikoak. Azterlanak aztertu egin ditu, lehenik, konposatu horien kopuru handia izan dezaketen merkatuko elikagaiak, besteak beste, olio eta koipe finduak, eta olio eta koipe horiek izan ditzaketen elikagaiak. Bigarrenik, katalanen elikagai-kontsumoari buruzko datuak aintzat hartuta, prozesuko kutsatzaile horiekiko dieta‑esposizioaren balioespena egin da. Elikagaien edukia 3-MCPD eta 2-MCPD askeen kopuru handiena ogi, opil eta saltsetan aurki daiteke. Zehazki, maionesak dauka 3-MCPD kopuru handiena, eta 2-MCPDri dagokionez, soja-saltsaren hiru laginetatik batek baino ez zuen gainditzen detekzio-muga. Frijitzeko olio‑nahasketan ezin izan da zehaztu ez 3-MCPDren ez ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

EFSAk berriz ebaluatu du landare-olioetako kutsatzaileen arriskua

EFSAk berriro ebaluatu du 3-MCPD kutsatzaileak zer-nolako arriskua eragin diezaiokeen giza osasunari, eta ondorioztatu du helduetan ez dela gainditzen eguneroko ingesta onargarria (TDI), hau da, 2 μg / gorputz‑pisuaren kg. 3-MCPD substantzia kimikoa (3-monokloropropano diola) eta horrekin lotutako substantziak, 3-MCPD esterrak, kutsatzaileak dira eta zenbait jaki prozesatutan nahiz landare-olioetan (batik bat palma-olioan) egon ohi dira, prozesatzean sortzen baitira. 3-MCPD ebaluatu zuten jada 2016an. Zergatik ebaluatu behar dute orain berriro? EFSAren 2016ko irizpena egin zuen zientzia-taldeak dioenez, Elikagai Gehigarrien Adituen FAO/OMEko Batzorde Mistoak (JEFCA) TDIaren beste maila bat ezarri zuen 2016aren ondoren, eta horregatik erabaki dute orain ebaluazioa berrikustea. EFSAk eginiko bigarren ebaluazio horretan, metodo ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako kutsatzaile kimikoei buruzko 2016ko txosten laburtua

EFSAk beste txosten laburtu bat argitaratu du urteko bi txostenen aurkikuntzetan oinarrituta (plagiziden hondakinak eta albaitaritza-sendagaien hondakinak) eta prozesuko kontaminatzaileekiko esposizioa kontuan hartuta (akrilamida elikagaietan, glizidil esterrak eta 3‑MCPD landare-olioetan eta elikagaietan).   Txosten berriaren helburua jendeari informazio hobea ematea da. Horretarako, infografiak, elikagai bakoitzaren laburpenak eta kutsatzaile bakoitzari buruzko ondorio orokorrak jaso dira txostenean: 2014an azterturiko 82.649 laginetatik (% 69,4 EBkoak ziren), % 97,1ek legezko mugak betetzen zituzten; % 53,6k ez zuten hondakinik (ezin ziren hauteman egungo teknikekin); % 43,4k baimenduriko kontzentrazioen barruan zituzten hondakinak; eta % 1,4k, azkenik, legezko muga gainditzen zuten, baina, neurketa zalantzazkoa zenez, ez zen zuzenbidera edo administraziora jo. Soilik laginen % 1,5ek gainditu zituzten ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaietako prozesu-kutsatzaileen arriskuak – EFSA 2016

EFSAren elikakateko kutsatzaileen CONTAM panelak aztertu du osasun publikoari nolako arriskua eragiten dion elikagaiak prozesatzean sorturiko kutsatzaile kimiko jakin batzuk jateak; zehazki, 3-monocloropropanediol (3-MCPD), 2-monocloropropanediol (2-MCPD) eta gantz-azidoen glizidil ester (GE) kutsatzaileak. Substantzia horiek landare-olioak tenperatura handitan (gutxi gorabehera, 200 ºC-tan) fintzean sortzen dira. CONTAMek elikagaien 7.175 lagin ikertu zituen, eta GE, 3-MCPD eta 2-MCPD (esterrak barne) gehien palma-olioetan eta palma-gantzetan aurkitu zuen; dena dela, landare-olio eta -zuntz gehienek izan ohi dute mota horretako substantzia ugari. Zientzia-iritziaren arabera, margarinak eta opilgintzako zein pastelgintzako produktuak izan ziren prozesu-kutsatzaile kimikoak hartzeko iturri nagusia 3 urtetik gorako haurrentzat eta gazteentzat. Gantz-azidoen glizidil esterren ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

3-MCPDren presentzia EBko elikagaietan 13/10/01

EFSAk argitaratu egin ditu 3-Monokloropropano-1,2-diolaren (3-MCPD) presentziari buruzko datuak; zehazki, 2009 eta 2011 bitartean eginiko laginketa-lanetako datuak eman ditu. Horien artean Europako 14 herrialdek aurkeztutako 1.235 emaitza analitiko daude, 11 elikagai multzoren (34 azpimultzo) arabera antolatuta. Honako hauek izan dira emaitza nagusiak: • Elikagai multzo gehienetan, batez besteko balioak “Atzeman gabe” eta 50 µg/kg bitartean daude. • Balio handienak animalia- eta landare-koipe eta olioetan (960 - 1090 µg/kg), eta horien azpi multzoetan (margarinak eta antzeko produktuak, koipeen nahasteak, etab.) atzeman dira. Beste alde batetik, EFSAk herritarren elikagaien bidezko esposizioa kalkulatu du, substantziaren batez besteko presentziari buruzko datuak eta elikagaien banakako ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago