Berriak

Kadmioaren presentzia elikagaietan – AESAN 2008

Elikagaien Segurtasuneko eta Nutrizioko Espainiako Agentziak (AESAN) txosten bat argitaratu du elikagaietan antzeman daitekeen kadmioaren presentziaz. Horretarako, 2000. urtetik 2007. urtera bitartean Estatuan merkaturatutako elikagaiak hartu dituzten aztergai. Guztira 3.552 lagin aztertu dituzte; eta, batetik, kontsumitzailearen dietan kadmioaren esposizioa kalkulatzea izan dute helburu, eta bestetik, antzemandako mailen gaineko ondorioak ezartzea. Indarrean dagoen legedia kontuan hartuta, lagin guztien %4,4k lege-hutsuneren bat edo beste izan dute. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Nanoteknologiak izan litzakeen aplikazioak eta arriskuak – FSAI 2008

Elikagaien Segurtasuneko Irlandako Agentziak (FSAI) txosten bat argitaratu du Nanoteknologiari buruz; zehatzago esanda, nolako aplikazioak izan litzakeen Nanoteknologiak bai elikagaien industrian, bai eta animaliak elikatzeko industrian ere. Bestalde, ager litezkeen arriskuak ere balioztatu egin ditu; eta, azkenik, Europako egungo legedia gainbegiratu egin du material hauei dagokionez. Gaur egun, Elikagaietako Industriak dituen aplikazio garrantzitsuenetako bi hurrengo hauek dira: elikagaien egonkortasuna eta egitura hobetzea; eta elikagaiekin kontaktu zuzena duten materialen kasuan, material “Inteligenteak” sortzea.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Aurreko Arriskuaren Balioztatzea: Melamina eta Azido Zianurikoa – OMS – 2008

Osasunaren Mundu Erakundeak (OMS), melamina eta azido zianurikoaren gaineko aurreko arriskuaren balioztatzea plazaratu egin du, esne-hautsaren inguruan Txinan antzemandako kutsadura kasua dela eta.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Komunikazioa arriskuen analisiaren markoan – ELIKA 2008

Artikulu honek arriskuen komunikazioaren garrantzia lantzen du. Komunikazioa arriskuen analisiaren hiru faseetako bat da, eta prozesuaren fase guztietan praktikan jartzeko ezinbesteko osagaiak ematen dira. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

merkurioaren esposizioarekiko kalteberak izan litezkeen herritarrak identifikatzeko gidaliburua – OMS 2008

Osasunaren Mundu Erakundeak (OMS) gidaliburu bat argitaratu du, alde batetik, informatzeko merkurioaren esposizioak izan lezakeen inpaktua; eta bestetik, ahal den neurrian, arriskuan egon litezkeen herritar-taldeak identifikatzen laguntzeko. Gauzak horrela, lehenik eta behin, gidaliburuak deskribatzen du nolako metodologia erabili den esposizioa kalkulatzeko; eta, azkenik, merkurioaren esposizioa aurresatzeko hainbat eredu deskribatzen ditu.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Mikrobioen kontrako Produktuei Erresistentzia arrisku biologiko gisa – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Arrisku Biologikoen gaineko Zientzia Panelak (BIOHAZ) iritzi bat argitaratu du Mikrobioen kontrako Produktuei Erresistentziari buruz, hain zuzen ere ea faktore hori arrisku biologiko gisa har litekeen ala ez jakinarazteko. Horretarako, identifikatu nahi izan dute zein elikagaik transmititu litzakeen bakteria iraunkorrak; eta, horrela, bakteria horien aurrean gizakiekiko esposizio maila murrizteko aukerak proposatu.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Beste ebidentzia bat Akrilamidaren kartzinogenotasunari buruz – EFSA 2008

Tabianon (Italia) 2008ko maiatzaren 22an eta 23an egindako bilkuraren ondorioak biltzen dituen txostena argitaratu dute. Bilkura hartan honako informazio hau aztertu zuten: akrilamidaren epidemiologia, toxikologia eta jarduera kartzinogeno gisa, eta dietaren bidezko esposizioaArtikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arrain-lonjetan Praktika Egokien Gidaliburua

Kataluniako Generalitatearekin (GENCAT) batera, Kataluniako Arrantzaleen Kofradietako Federazio Nazionalak gidaliburu bat argitaratu du praktika egokiei buruz arrain-lonjetan. Lonjetako ekintzei dagokienez, eta arrain-produktuen kutsadura ahalik eta gehien murrizte aldera, gidaliburuak elikagai-higienearen inguruko betekizunak laburbiltzea du helburu. Horretarako, gidaliburuak lagundu nahi die eragileei autokontrolak egiten. Horrela, alde batetik, kontsumitzaileen osasuna babespean egongo dela bermatu ahal izango dute; eta bestetik, elikagaien segurtasuneko zein arrain-produktuetako kalitate maila homogeneizatu egin ahal izango dute.Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Barazkiak kontsumitzeak ekar lezakeen Arriskua/Onura – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Elikakateko Kutsatzaileen gaineko Zientzia Panelak (CONTAM) balorazio bat egin du barazkien gainean jakinarazteko nolako onurak eta kalteak izan litzakeen frutak eta ortuariak kontsumitzeak. Balorazio hau argitaratu du nitratoak eduki ahal dituztelako iritzi bat agertu eta gero. Iritziaren arabera, barazkiak kontsumitu eta gero, nitratoekiko esposizioa gehien baldintzatzen duen parametroa ez da berez barazkiak kontsumitzea, baizik eta zein barazki mota kontsumitzen dugun. Gauzak horrela, barazkien nitratoengatik kontsumitzaileak izan litzakeen arriskuak ia hutsalak dira; baina barazkiek ekar litzaketen onurak, ordea, oso ezagunak dira kontsumitzaile guztien artean. Hala eta guztiz ere, Panelak aitortu du badirela hainbat egoera puntual arrisku ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Salmonellaren prebalentzia txerrien artean – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) ikerketa baten emaitzak argitaratu ditu. Azterlana Salmonellaren prebalentziaren gainekoa izan da, eta Europar Batasuneko txerrien artean gauzatu du (hiltegietakoak hain zuzen). Hartutako laginen arabera, %10,3ko prebalentzia dugu Europa mailan, hau da, hildako hamar txerritatik batean antzeman da bakteria hau barnealdean. Eta kanalak aztertzetik ateratako emaitzei bagagozkie, aldiz, prebalentzia murriztu egiten da: %8,3ra hain zuzen (hamabi txerritatik batean antzeman da bakteria hau kanpoaldean). Estatu kide guztien artean, Espainiak izan du prebalentzia altuena: %29.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Barazkiak kontsumitzeak ekar lezakeen Arriskua/Onura – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzaren (EFSA) Elikakateko Kutsatzaileen gaineko Zientzia Panelak (CONTAM) balorazio bat egin du barazkien gainean jakinarazteko nolako onurak eta kalteak izan litzakeen frutak eta ortuariak kontsumitzeak. Balorazio hau argitaratu du nitratoak eduki ahal dituztelako iritzi bat agertu eta gero. Iritziaren arabera, barazkiak kontsumitu eta gero, nitratoekiko esposizioa gehien baldintzatzen duen parametroa ez da berez barazkiak kontsumitzea, baizik eta zein barazki mota kontsumitzen dugun. Gauzak horrela, barazkien nitratoengatik kontsumitzaileak izan litzakeen arriskuak ia hutsalak dira; baina barazkiek ekar litzaketen onurak, ordea, oso ezagunak dira kontsumitzaile guztien artean. Hala eta guztiz ere, Panelak aitortu du badirela hainbat egoera puntual arrisku ...

Elika Nekazaritza

Irakurri gehiago

Alergia eragin ahal duten elikagaiak identifikatzeko irizpideak – ILSI 2008

Bizi Zientzietako Nazioarteko Institutuak (ILSI) artikulu bat argitaratu du bere web orrian. Artikuluak hainbat irizpide deskribatzen ditu alergia eragin ahal duten elikagaiak identifikatu ahal izateko; izan ere, elikagai horiek kaltegarriak izan daitezke kontsumitzaileen osasunerako. Irizpideen artean honako hauek nabarmendu nahi ditugu: gai klinikoak (diagnostikoa, alergia sortzeko almena, erreakzioen arrisku-maila), populazio elementuak (prebalentzia eta esposizioa) eta faktore modulatzaileak (elikagaiak prozesatzea). Artikulua ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Salmonellaren prebalentzia EBko indioilarren ustiategietan – EFSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) txosten bat argitaratu du Salmonellaren prebalentziaz Europako indioilarren taldeetan. Laginak 2006 eta 2007. urteetan hartu dituzte, eta hamalau estatu kideetatik seitan Salmonella spp. antzeman dute aurrerakoen hazkuntza taldeetan. Horrek esan nahi du %13,6ko prebalentzia duela aipatu bakteriak.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Elikagaien Arrisku Analisien gaineko Oinarri Praktikoak – FAO/OMS – 2008

Codex Alimentariusaren batzordeak dokumentu bat argitaratu du Arriskuen analisiari buruzko Oinarri Praktikoak zehazteko. Oinarriok gobernuek aplikatu beharko dituzte elikagaiek ez direla izango kaltegarriak bermatzeko. Dokumentuaren xedea honako hau da: nazioetako gobernuei jarraibideak eskaintzea elikagaiek giza osasunean eragin ahal dituzten arriskuak balioztatu, kudeatu eta jakinarazteko orduan. Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Arriskuak Kudeatzeko Sistemaren berrikusketa Zeelanda Berrian – NZFSA – 2008

Elikagaien Segurtasunerako Zeelanda Berriko Agentziak (NZFSA) txosten bat argitaratu du eta bertan Elikagai Arriskuak Kudeatzeko sistemaren berrikusketa egin du. Sistema hori nazioarteko beste sistema batzuekin alderatu dute, besteak beste, Codex sistemarekin edota Danimarkan, Irlandan eta Suedian indarrean daudenekin. Arriskuak kudeatzeko Zeelanda Berriko sistemak oinarriak ezarri ditu xede hauetarako: Ariskuen Blioztapenean zientziaren zalantzari aurre egiteko, Ariskuen Kdeaketarako politikak eta ekintzak garatzean lehentasunak ezartzeko, herritarren elikagai segurtasunaren xedeak ezartzeko edo balizko kontrol neurrien kostua eta onurak balioztatzeko.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Kutsatzaile kimikoen presentzia Kataluniako arrainetan zein itsaskietan – ACSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Kataluniako Agentziak (ACSA) azterlan baten emaitzak argitaratu berri ditu. Aipatu azterlana kutsatzaile kimikoei buruzkoa da, eta Kataluniako arrainetan zein itsaskietan gauzatu dute. Azterlanaren arabera, hurrengo kutsatzaileen ingesta gomendatutako erreferentzia-baloreetatik oso behera dago: artsenikoa, kadmioa, beruna, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (benzopirenoaren baliokideak), hexaklorobenzenoa, dioxinak, furanoak, dioxina efektua eragiten duten difenil polikloratuak eta difenil eter polibromatuak. Bestalde, azterlanak ondorioztatu du merkurioaren ingesta ere zehaztutako segurtasun-tartetik behera dagoela populazio talde guztientzat, umeentzat izan ezik.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Kutsatzaile kimikoen presentzia Kataluniako arrainetan zein itsaskietan – ACSA 2008

Elikagaien Segurtasuneko Kataluniako Agentziak (ACSA) azterlan baten emaitzak argitaratu berri ditu. Aipatu azterlana kutsatzaile kimikoei buruzkoa da, eta Kataluniako arrainetan zein itsaskietan gauzatu dute. Azterlanaren arabera, hurrengo kutsatzaileen ingesta gomendatutako erreferentzia-baloreetatik oso behera dago: artsenikoa, kadmioa, beruna, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (benzopirenoaren baliokideak), hexaklorobenzenoa, dioxinak, furanoak, dioxina efektua eragiten duten difenil polikloratuak eta difenil eter polibromatuak. Bestalde, azterlanak ondorioztatu du merkurioaren ingesta ere zehaztutako segurtasun-tartetik behera dagoela populazio talde guztientzat, umeentzat izan ezik.Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago

Datu-base sinplifikatua: elikagaien kontsumoa Europan – EFSA – 2008

Elikagaien Segurtasuneko Europako Agintaritzak (EFSA) datu-base sinplifikatua sortu berri du. Aipatu datu-basea elikagaien kontsumoari buruzkoa da, eta Europako datuak biltzen ditu. Datu-base honi esker, arriskuak balioztatzeko eragileek errazago egin ahal izango dute lan, elikagaien kontsumoari buruzko informazioa eskuratu ahal izango baitute estatu kideen aldetik. Herrialdeen arteko datuak konparatu ahal izateko, txosten mota bera erabiliko da datuak aurkezteko garaian; eta horrez gain, elikagaiak sailkatzeko sistema ere adostua izango da. Datu-base sinplifikatua ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Anisakis arriskua murrizteari buruzko irizpidea – AESAN 2007

Elikadura Segurtasunerako Espainiako Agentziaren (AESAN) batzorde zientifikoak irizpen bat garatu du, Anisakidae familiakoek eragiten dituzten erreakzio alergikoak bultzatzen dituzten faktoreak eta epidemiologia deskribatzeko. Horrez gain, txosten horretan, kontsumitzaileentzako neurri eta gomendio batzuk ere eman dituzte (arriskuak murrizteko asmoz), etxean arrainak eskuztatzean kontuan hartzeko direnak.Artikulu osoa ...

Elika Elikagaien Segurtasuna

Irakurri gehiago

Anisakis arriskua murrizteari buruzko irizpidea – AESAN 2007

Elikadura Segurtasunerako Espainiako Agentziaren (AESAN) batzorde zientifikoak irizpen bat garatu du, Anisakidae familiakoek eragiten dituzten erreakzio alergikoak bultzatzen dituzten faktoreak eta epidemiologia deskribatzeko. Horrez gain, txosten horretan, kontsumitzaileentzako neurri eta gomendio batzuk ere eman dituzte (arriskuak murrizteko asmoz), etxean arrainak eskuztatzean kontuan hartzeko direnak.Artikulu osoa ...

Elika Arrantza

Irakurri gehiago